AT-läkare Bollnäs

Vi erbjuder

 • Gemensamma introduktionsdagar
 • Grundplacering Gävle eller Hudiksvall
 • Huvudhandledare under hela AT
 • AT-ansvarig på plats
 • Schemalagd utbildning
 • Utbildningskonto, 10 000 kr under utbildningstiden
 • Utbildning i försäkringsmedicin
 • Ledarskapsutbildning
 • ATLS-utbildning (i mån av plats)
 • Akut internmedicinsk kurs.
 • Möjlighet till placering i Bollnäs inom internmedicin, öppen psykiatri och primärvård

Vid sjukhuset i Bollnäs bedrivs akut internmedicinsk vård med ett upptagningsområde omfattande södra Hälsingland med cirka 65 000 invånare. 

Akutmottagningen bemannas med en medicinläkare och en allmänläkare för familjeläkarjouren  och är öppen dygnet runt. Sjukhusets vårdplatser är uppdelade på tre avdelningar:  hjärtavdelning, njurmedicin och stroke. Övriga internmedicinska patienter tas om hand på alla tre avdelningar. Mottagning finns inom gastroenterologi, reumatologi, neurologi, hematologi,  kardiologi, fyslab, endokrinologi, nefrologi, PD-mottagning och dialys. En del av mottagningarna finns både i Bollnäs och Söderhamn.

Operationscentrum Bollnäs bedriver elektiv kirurgi, ortopedi och urologi.

Vid sjukhuset bedrivs verksamhet inom dessa specialiteter 

 • Internmedicin/kardiologi inklusive akutmottagning och intensivvårdsavdelning
 • Elektiv kirurgi/urologi
 • Elektiv ortopedi
 • Anestesi med en anestesijour dygnet runt

AT-läkarna har möjlighet att göra sin  fördjupning/valbara placering inom ovannämnda verksamheter.Dessutom finns:

 • radiologi
 • barn- och ungdomsmedicin (mottagning)
 • öron-näsa-hals (mottagning)

AT-placering i Bollnäs

Grundplacering för AT blocket är i Gävle alternativt Hudiksvall. Tjänstgörings- och  utbildningsupplägg följer det AT-upplägg där du söker din AT (Gävle alternativt Hudiksvall).

Se respektive ort för mera information.

Jour

Som AT-läkare på medicin i Bollnäs får du möjlighet till ett självständigt arbete med gott stöd av dina äldre kollegor. Du har alltid ytterligare en primärjour nära till hands.

Bollnäs – aktiv småstad

I småstaden Bollnäs är allt nära - cykelavstånd till jobbet, skolan och dagis. Boende kan man välja – lägenhet/villa i stan eller hus på landet - till hyfsade priser. Modern infrastruktur med snabba tågförbindelser, bredband och vägar ger närhet till storstaden. 

Fritiden fylls lätt i Bollnäs. Vill du vara aktiv inom sport och idrott finns stort utbud både ute och inne, sommar som vinter.

Bollebergets fritidsområde strax utanför stan har slalombackar och spårcentral och sommartid finns fina strövområden i skog och mark runt Bolletjärn. Friidrott tränar vi året runt då vi har en inomhushall för friidrott med bland annat 200 meters löparbana. Bandyn är stor i Hälsingland och annandagsderbyt mellan Bollnäs och Edsbyn är kult och lockar stor publik. Är du intresserad av musik och dans finns många möjligheter och filmklubben visar kvalitetsfilm.

Läs mer på Bollnäs kommuns webbplats.

Information om kontaktpersoner, ansökan samt intervjudagar och AT-start

För Bollnäs/Gävle

För Bollnäs/Hudiksvall