Farmakologi b3

Varmt välkommen till ST-kurs i farmakologi, ”Karta och kompass”.

Att förskriva läkemedel är ett av de kraftfullaste verktyg en läkare har. Men ansvaret är stort. Läkaren ska kunna ta ställning till om läkemedelsbehandlingen fyller sin funktion och är anpassad till patienten. Läkaren ska dessutom se till att patienten förstår syfte och mål med behandlingen, samt eventuella risker och biverkningar. Denna specialitetsövergripande kurs i läkemedelsbehandling är numera obligatorisk för de flesta ST-läkare. Vi har valt att kalla den "karta och kompass" eftersom vi vill försöka ge övergripande kunskap och några praktiska verktyg som stöd för att kunna leva upp till det stora ansvaret och på ett rationellt sätt kunna ordinera läkemedel både utifrån individ- och samhällsnivå.

Kursinnehåll

Läkemedelskursen syftar till att repetera basal farmakologi, farmakokinetik, samt belysa start, uppföljning och utvärdering av läkemedelsbehandling. Kursen skall också belysa rollerna av de olika aktörerna kring läkemedelshantering och behandling.

Deltagarna ska efter genomförd kurs ha kunskap om hur en läkemedelsgenomgång går till. De skall kunna göra riskbedömningar för interaktioner och biverkningar vid läkemedelsbehandling, samt ha kunskap om hur man kan anpassa läkemedelsbehandlingen efter patientens ålder, kön, vikt, njur- och leverfunktion, samsjuklighet och övrig medicinering. ST-läkaren ska, efter genomgången kurs, kunna kritiskt granska och värdera information om läkemedel samt ha kunskap om miljöpåverkan och hälsoekonomi för att motsvara alla målen i målbeskrivningen.

Delmål: SOSFS 2015:8 B3.

Målgrupp

Kursen riktar sig till ST-läkare inom alla specialiteter.

Datum och tid

Dag 1: Alltid måndag vecka 19 och vecka 39, 8.00 - 15.50
Dag 2: Datum meddelas i god tid inför kursstart, 8.00 - 15.45

Plats

Gävle

Utbildningsmaterial

Här kommer du inför och efter kursen hitta aktuellt kursmaterial. 

Utbildningsmaterial från kursen vecka 19 2019.

Kursform

Omfattningen består av ett förberedande webbaserat fallarbete inför dag 1, samt två separata dagar med föreläsningar och fallbaserade grupparbeten som kräver aktiv närvaro. Mellan de båda kursdagarna ska deltagaren göra ytterligare fall från webutbildning samt förbereda ett eget patientfall som dras för övriga deltagare dag två och även ska presenteras på den egna kliniken.

Krav för godkänd kurs

Närvaro och aktivt deltagande krävs i samtliga kursmoment samt att man genomför de förberedelser som ska göras inför kursen samt mellan kursomgångarna.. Om man inte har möjlighet att delta i uppföljningsdagen (dag två) kan man i mån av plats delta på uppföljningsdag vid följande kurstillfälle.

Två förberedelser inför kursen

  1. Var och en går igenom "Läkemedelsbehandling av Äldre" (AT-utbildning), patientfall allmänmedicin och gör fallet Karl 85 år. Görs med fördel vid handledningstillfälle tillsammans med handledare. Hoppa över delen med brytpunktssamtal, det vill säga gör fallet fram till rubriken "Karl försämras".

    - Fallet Karl finner du i kunskapsguiden under Läkemedelsbehandling av äldre. Tryck sen på den gröna knappen starta utbildningen. Har du redan ett utbildningskonto så loggar du in. Annars skapar du ett nytt användarkonto. (Tips! Använd gärna en privat mailadress - då kan du arbeta med olika webutbildningar hemifrån).

    - Gå sen vidare i utbildningen tills du kommer till startsidan där du kan välja fall från olika specialiteter. Du går till allmänmedicin och väljer sen fallet Karl 85 år.

  2. Vi vill att du mailar in dina förväntningar på kursen senast 30/4 till kursen vecka 19 och 1/9 till kursen vecka 39, till inger.bodin@regiongavleborg.se

Ta med

Dator, Ipad eller Mobiltelefon (Smartphone, Iphone). Du behöver ha tillgång till en mailadress under kursdagarna på telefon eller dator,

Anmälan

Sista anmälningsdatum är 1 mars till kurs v19 och 1 augusti till kurs v39.

Välkommen till dag 2 - Farmakologi för ST-läkare den 27 maj 2019

Kursledning

Fredrik Hagerman, specialist i allmänmedicin, informationsläkare Läkemedelskommittén
Elisabeth Lisa Månsson Rydén, specialist i allmänmedicin och ST-studierektor primärvården

Kontaktperson

Inger Bodin, inger.bodin@regiongavleborg.se