Farmakologi b3

Varmt välkommen till ST-kurs i farmakologi, ”Karta och kompass”.

Att förskriva läkemedel är ett av de kraftfullaste verktyg en läkare har. Men ansvaret är stort. Läkaren ska kunna ta ställning till om läkemedelsbehandlingen fyller sin funktion och är anpassad till patienten. Läkaren ska dessutom se till att patienten förstår syfte och mål med behandlingen, samt eventuella risker och biverkningar. Denna specialitetsövergripande kurs i läkemedelsbehandling är numera obligatorisk för de flesta ST-läkare. Vi har valt att kalla den "karta och kompass" eftersom vi vill försöka ge övergripande kunskap och några praktiska verktyg som stöd för att kunna leva upp till det stora ansvaret och på ett rationellt sätt kunna ordinera läkemedel både utifrån individ- och samhällsnivå.

Kursinnehåll

Läkemedelskursen syftar till att repetera basal farmakologi, farmakokinetik, samt belysa start, uppföljning och utvärdering av läkemedelsbehandling. Kursen skall också belysa rollerna av de olika aktörerna kring läkemedelshantering och behandling.

Deltagarna ska efter genomförd kurs ha kunskap om hur en läkemedelsgenomgång går till. De skall kunna göra riskbedömningar för interaktioner och biverkningar vid läkemedelsbehandling, samt ha kunskap om hur man kan anpassa läkemedelsbehandlingen efter patientens ålder, kön, vikt, njur- och leverfunktion, samsjuklighet och övrig medicinering. ST-läkaren ska, efter genomgången kurs, kunna kritiskt granska och värdera information om läkemedel samt ha kunskap om miljöpåverkan och hälsoekonomi för att motsvara alla målen i målbeskrivningen.

Delmål: SOSFS 2015:8 B3.

Målgrupp

Kursen riktar sig till ST-läkare inom alla specialiteter.

Datum och tid

Dag 1: Alltid måndag vecka 19 och vecka 39, 8.00–15.50
Dag 2: Datum meddelas i god tid inför kursstart, 8.00–15.45

Plats

Gävle

Utbildningsmaterial

Farmakologi b3 (pdf)

Kursform

Omfattningen består av två separata kursdagar med föreläsningar och fallbaserade grupparbeten som kräver aktiv närvaro. Förberedelse av ett eget patientfall som dras för övriga deltagare dag två och som ska presenteras på den egna kliniken.

Krav för godkänd kurs

Närvaro och aktivt deltagande krävs i samtliga kursmoment samt att man genomför de förberedelser som ska göras inför kursen samt mellan kursomgångarna.. Om man inte har möjlighet att delta i uppföljningsdagen (dag två) kan man i mån av plats delta på uppföljningsdag vid följande kurstillfälle.

Ta med

Dator, Ipad eller Mobiltelefon (Smartphone, Iphone). Du behöver ha tillgång till en mailadress under kursdagarna på telefon eller dator.

Anmälan

Sista anmälningsdatum är 1 mars till kurs vecka 19 och 1 augusti till kurs vecka 39.

Kursledning

Fredrik Hagerman, specialist i allmänmedicin, informationsläkare Läkemedelskommittén
Elisabeth Lisa Månsson Rydén, specialist i allmänmedicin och ST-studierektor primärvården

Kontaktperson

Therese Nöjd, therese.nojd@regiongavleborg.se