ST-forum

ST-forum är en utbildningsportal där ST-läkare i Region Gävleborg kan samla sin utbildningsportfölj. ST-forum innehåller bland annat gemensamma kalendarium, kurser och deltagaruppgifter.

ST-forum Gävleborg

Du behöver först registrera dig som ny deltagare.

När du loggat in i portalen finns instruktionsfilmer tillgängliga för att komma vidare i systemet.