Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege Gävleborg är en samverkansform där utbildningsanordnare och arbetslivet i Gävleborgs län samverkar på regional och lokal nivå för att förnya utbildningen inom vård och omsorg.

Samarbetet ger en bättre koppling mellan teori och praktik. Satsningen innebär även kompetensutveckling för redan anställda samt yrkesutbildning för vuxna. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsgaranti som gynnar både den studerande och arbetsgivaren.

Region Gävleborg deltar i satsningen på Vård- och omsorgscollege tillsammans med kommunernas äldre- och handikappomsorg, privata vårdgivare, vård- och omsorgsprogrammen på gymnasiet och vuxenutbildningen samt Kommunal.

Vilka är vinnare?

  • Patienten får vård och omsorg med hög kvalitet.
  • Arbetsgivaren får medarbetare som har behovsanpassad utbildning som är kvalitetssäkrad.
  • Den studerande får utbildning med garanterad kvalitet som ger anställningsbarhet men också grund för vidare studier.
  • Redan anställda medarbetare från möjlighet till kompetensutveckling.
  • Utbildningsanordnaren får större efterfrågan på utbildningen och större samordningsvinster genom samverkan med andra.

Kontaktpersoner

Jens Kandén
Kompetensförsörjningsstrateg, Ledningskontoret
073-048 75 93
jens.kanden@regiongavleborg.se 

Magnus Keller
Handläggare, Utvecklingsavdelningen
070-425 87 19
lars-magnus.keller@regiongavleborg.se

Marina Mikkola
Processledare Vård- och omsorgscollege Gävleborg, Utvecklingsavdelningen
070-367 58 48
marina.mikkola@regiongavleborg.se

Lena Jonsson
Undersköterska, fackligt förtroendevald
Gävleborg landstingssektionen
Kommunal Mitt
070-334 41 97
lena.v.jonsson@regiongavleborg.se