Ledarskap för ST-läkare

Kursinnehåll

Kursen avhandlar bland annat personligt ledarskap (att leda sig själv), kommunikation, feedback, gruppers dynamik, påverkan och förändring. Du kommer att lära dig strategier för att leda och utveckla dig själv som ledare och samarbetspartner, hur man som medarbetare kan bidra till lärande och utveckling på arbetsplatsen, få fördjupad kunskap i och träna på konstruktiv kommunikation och feedback, utforska gruppers dynamik, samarbetsproblem med mera.

Kursens övergripande målsättning är att stödja deltagaren i utvecklandet av ett reflekterande, ansvarstagande och hållbart förhållningssätt i sin roll som läkare, ledare och medarbetare.

Målgrupp

Kursen riktar sig till ST-läkare inom alla specialiteter. Du bör ha gjort minst 2 år på din specialistutbildning innan du söker dig till kursen.

Delmål

Kursen motsvarar innehåll i SOSFS 2015:5 delmål a1 och SOSFS 2021:8 delmål STa5.

Kursform

Kursen genomförs både digitalt och genom internat (1+2+1+ 2). De enskilda dagarna sker via Zoom och leverantörens lärplattform medan de två modulerna med dubbla dagar genomförs på konferensgård där även kvällsarbete individuellt eller i grupp förekommer.
+ 1 dag vid senare tillfälle för delmål a6 – kallad Hälso- och sjukvårdens styrning

Kursmaterial

I kursmaterialet ingår två kursböcker som ger dig möjlighet att fördjupa dig på egen hand under och efter kursen. Du kommer också att få en personlig DiSC-rapport med en sammanställning av din egen DiSC-profil samt beskrivning av andra stilar och tips om effektivt samarbete.

Förberedelse inför kursen

  1. Fundera innan kursen startar på
    1. a) vilka situationer i arbetet du personligen kan uppleva som svåra och utmanande ur ett ledarskaps-/samarbetsperspektiv,
    2. b) vilka situationer du vill bli ännu bättre på att hantera (från okej/bra till bättre)
  2. Prata med din handledare om att du ska gå kursen och fundera på hur du och ni kan hålla utbildningens innehåll levande i vardagen under den termin du går kursen. Det kan exempelvis innebära att ni lyfter relevanta frågeställningar i handledningen och att du om möjligt tar dig an särskilda uppdrag på din arbetsplats eller sidotjänstgöring. Det kommer att göra kursen än mer utvecklande och användbar.
  3. Vi rekommenderar att du genomför en MSF (Multi Source Feedback) innan kursstart eller senast innan omgång 2. Har du redan gjort en sådan den senaste tiden behöver du inte göra en till. Om du inte känner till verktyget så prata med din handledare och studierektor.

Pedagogik

Kursens metodik är reflektions- dialog- och upplevelsebaserad. Det innebär att vi kommer att utgå från kursdeltagarnas egna erfarenheter och reflektioner kring samarbete och ledarskap, samt använda de upplevelser som uppstår under kursen, för att tillsammans skapa fördjupad förståelse och träna på olika färdigheter/verktyg. Metodiken bygger således på allas aktiva deltagande.

Svenska språket

Kursen bygger på aktivt deltagande genom mycket samtal och reflektion där en stor del av orden kommer från ett annat sammanhang än det medicinska. Därför rekommenderar vi dig som nyligen lärt dig svenska att genomföra kursen i den andra delen av specialistutbildningen, så att du får ut så mycket som möjligt av kursen.

Krav för godkänd kurs

Närvaro hela kursen och aktivt deltagande samt genomförande av de olika uppgifter som görs under kursen.