Bastjänstgöring - BT

Från 1 juli 2020 förändras läkarutbildningen i Sverige enligt beslut i riksdagen. Grundutbildningen förlängs till sex år och leder till legitimation. Specialiseringstjänstgöringen (ST) kommer att inledas med bastjänstgöring (BT) och allmäntjänstgöringen (AT) kommer så småningom att fasas ut.

Bastjänstgöringen är målstyrd och tjänstgöringstiden beräknas till cirka ett år. Kravet på BT är att två placeringar är obligatoriska, en i primärvården och en inom akut sjukvård. Utöver det kan BT-läkare välja två valfria placeringar.

Det kommer att finnas parallella utbildningssystem i minst tio år, eftersom den nuvarande läkarutbildningen - som kräver efterföljande allmäntjänstgöring (AT) för legitimation - tar in sina sista studenter 2021.

För läkare som är utbildade utomlands och som söker svensk legitimation efter 1 juli 2020 behöver Region Gävleborg kunna erbjuda BT redan hösten 2020.

Bakgrund

Läkarutbildningen i Sverige kommer från hösten 2021 att förlängas till sex år, enligt beslut av riksdagen. Utbildningen leder till legitimation efter avslutad och godkänd grundutbildning.

Efter grundutbildningen ställs krav på en avslutad och godkänd bastjänstgöring (BT) innan specialiseringstjänstgöring (ST) kan påbörjas.

Syftet med förändringen är att anpassa läkarutbildningen till övriga länder inom EU. Förändringen ska säkerställa en grundläggande kompetens hos läkare i Sverige oavsett utbildningsland.

Kontakt

Har du frågor? Mejla till bt.bastjanstgoring@regiongavleborg.se