Bastjänstgöring – BT

Läkarutbildningen i Sverige förändrades från och med 1 juli 2021. Grundutbildningen har förlängts till sex år och leder till legitimation. Specialiseringstjänstgöringen (ST) inleds med bastjänstgöring (BT) och allmäntjänstgöringen (AT) kommer så småningom att fasas ut.

Bastjänstgöringen är målstyrd och tjänstgöringstiden beräknas till cirka ett år. Kravet på BT är att två placeringar är obligatoriska, en i primärvården och en inom akut sjukvård. Utöver det tillkommer ytterligare två placeringar.

Det kommer att finnas parallella utbildningssystem i minst tio år, eftersom den nuvarande läkarutbildningen, som kräver efterföljande allmäntjänstgöring (AT) för legitimation, tar in sina sista studenter 2021.

Bakgrund

Läkarutbildningen i Sverige förlängs från hösten 2021 till sex år, enligt beslut av riksdagen. Utbildningen leder till legitimation efter avslutad och godkänd grundutbildning.

Efter grundutbildningen ställs krav på en avslutad och godkänd bastjänstgöring (BT) innan specialiseringstjänstgöring (ST) kan påbörjas.

Kontakt

Har du frågor? Mejla till bt.bastjanstgoring@regiongavleborg.se