Handledarutbildning a1, a2, STa4, STa6

  • Utveckla god handledarkompetens för läkare.
  • Uppfylla Socialstyrelsens krav på utbildning i handledning för behörighet att handleda ST- läkare.
  • Uppfylla Socialstyrelsens krav på målbeskrivning för specialisttjänstgöring, ST.
  • Handledarutbildning för läkare bör förnyas vart femte år. 

Mål

Att Region Gävleborgs läkarutbildning präglas av god kunskap och hög kvalitet i handledning av läkare, uppfyllnad av socialstyrelsens föreskrifter för handledning av läkare, uppfyllnad av Socialstyrelsens föreskrifter för handledning av läkare samt för ST-läkare SOSFS 2015:8 delmål a2 samt SOSFS 2021:8 delmål Sta4 och Sta6.

Målgrupp

Den här kursen vänder sig både till dig som är ST-läkare, specialist samt överläkare och som handleder AT- och ST-läkare.

Omfattning

3 dagar (1 digital träff och 2 fysiska träffar)

Observera att kursen är på tre dagar, internat vid de fysiska tillfällena. Om du inte önskar logi vänligen meddela det i anmälan.

Kursen är öppen för anmälan via Kompetensportalen, se nedan.

Datum

Kursen ingår i kursvecka 19 och 39.

Modell kursvecka för ST vecka 19 och 39 (pdf)

Anmälan

Anmälan sker Kompetensportalen (länken nås endast av Region Gävleborgs medarbetare)

Om du inte önskar logi vänligen meddela det i anmälan. Bindande anmälan.

Kontaktperson

Therése Nöjd, therese.nojd@regiongavleborg.se, 072-227 93 01, internt 310 82.

Kostnad

ST-läkare i Region Gävleborg erbjuds kursen för centrala medel. Specialister 9 500 kronor.

Hela kurskostnaden debiteras om frånvaro inte meddelas och blir godkänd.