AT-läkare Gävle

Vi erbjuder

 • Gemensamma introduktionsdagar, därefter fyra veckors tjänstgöring i primärvården. En introduktionsvecka i samband med starterna på invärtesmedicin/operativa blocket, samt psykiatri
 • Huvudhandledare under hela AT
 • Personlig handledare på varje huvudavsnitt
 • Grupphandledning
 • Schemalagd utbildning en gång i veckan under terminerna
 • Utbildningskonto, 10 000 kr under utbildningstiden
 • Utbildning i försäkringsmedicin
 • Ledarskapsutbildning
 • ATLS-utbildning (i mån av plats)
 • AMLS-utbildning

Gävle sjukhus är ett av två akutsjukhus i Gävleborgs län med ett upptagningsområde på cirka 170 000 invånare.

Vid sjukhuset bedrivs bland annat verksamhet inom följande specialiteter

 • anestesi
 • barn- och ungdomsmedicin
 • barn - och ungdomspsykiatri
 • gynekologi och obstetrik
 • hud
 • infektion
 • internmedicin inklusive geriatrik
 • kardiolog inklusive PCI
 • kirurgi
 • klinisk fysiologi
 • onkologi
 • ortopedi
 • patologi/cytologi
 • radiologi
 • rehabiliteringsmedicin (Sandviken)
 • vuxenpsykiatri
 • ögon
 • öron-näsa-hals

Vi arbetar aktivt för en bra utbildning och har ett mycket gott utbildningsklimat. Det finns studierektorer inom både slutenvård och primärvård. På klinikerna finns utbildningsansvariga läkare. 

AT-block

Våra AT-block omfattar 18 månader med start fyra ggr/år. Tre veckor inom den internmedicinska tjänstgöringen får bytas ut mot valfri specialitet enligt lista ovan. Blocken startar med fyra veckors placering inom primärvård.

För den som önskar kan man få göra sin internmedicinplacering vid Bollnäs sjukhus.

Introduktion

Gemensamma introduktionsdagar, därefter fyra veckors tjänstgöring i primärvården. En introduktionsvecka i samband med starterna på medicin/kirurgi, samt vid start på psykiatrin.

Handledning

För varje huvudavsnitt utses en personlig handledare. Huvudhandledare får du under introduktionen i primärvården. Under hela slutenvårdsavsnittet ges grupphandledning en gång i veckan under terminerna.

Utbildning

AT-undervisningen är schemalagd en gång i veckan. Undervisning inom psykiatri infaller under psykiatriplaceringen. Primärvården har egna utbildningsdagar för AT-läkare. Utbildning i försäkringsmedicin ges i samarbete med Försäkringskassan. Ledarskapsutbildning.

Primärvård

Primärvårdsplacering i Gästrikland och södra Hälsingland med placeringar i såväl glesbygd som tätort. Utplacering sker av studierektor inom primärvården utifrån gällande riktlinjer.

Jour

Som AT-läkare vid Gävle sjukhus ingår du i den ordinarie bemanningen med gott stöd av dina äldre kollegor.

AT-centrum

AT-centrum på Gävle sjukhus invigdes oktober 2007. I AT-centrum finns fullt utrustat personalrum, vilrum, samlingsrum, konferensrum samt arbetsplatser med datorer. AT-centrum har även tillgång till uteplats och är beläget på samma våningsplan som akutmottagningen.

Gävle

Gävle är residensstad i Gävleborgs län. Gävle ligger vid kusten cirka 17 mil norr om Stockholm. Mycket goda snabbtågsförbindelser till Uppsala-Arlanda-Stockholm.

Gävleborg har ett rikt kultur och idrottsutbud. Närhet till fjäll och hav, skog och övrig natur.

Läs mer om Gävle på www.visitgavle.se

Tips till AT-sökande

Vi får många frågor om vad vi vill ha skickat till oss vid sökande av AT, nedan hittar ni en lista med vad vi vill ha med och varför.

 • Ifylld ansökningsblankett. Ni hittar den på hemsidan, och den ger oss en snabb överblick av de grundläggande uppgifterna vi behöver i vår urvalsprocess på ett och samma ställe
 • CV. Där anger ni mer ingående tidigare utbildningar, kurser och arbetserfarenhet. Ange också gärna eventuella förtroendeuppdrag och ideella arbeten ni haft och gjort.
 • Personligt brev. Vem är du? Vad har du gjort tidigare? Vilka är dina framtidsvisioner? Bra och dåliga sidor? Intressen? Varför söker du jobb just hos oss? Med mera. Brevet ger oss en möjlighet att börja lära känna dig som person.
 • Tjänstgöringsintyg/betyg. Skriftliga referensbrev från tidigare handledare/chefer/kollegor etc som hjälper till att ge oss en bättre bild utav dig som arbetstagare och person.
 • Referenspersoner. Med kontaktuppgifter och vilken relation du har till dem.
 • Ev. läkarexamen. Om du tagit examen vid ansökningstillfället vill vi ha kopia på examensbeviset. Annars skickar ni med ett utdrag ur studieregistret.
 • Ev. beslut från Socialstyrelsen. Om du studerat utanför Sverige vill vi ha kopia på beslutet som säger att du skall göra AT för att få en svensk legitimation.

Vi vill att du skickar med alla dokument du vill åberopa för ansökan. Eftersom rekryteringsperioden är mycket kort kommer vi som regel inte att begära in kompletteringar.

Vi har upptäckt problem med mejl som skickas från bland annat hotmail, så det är viktigt att notera att när vi registrerat din ansökan får du ett svarsmail som bekräftar detta. Om du inte får något svarsmail inom en arbetsdag måste du höra av dig direkt till AT-chef nedan.

Välkommen med din ansökan och lycka till!

AT-start

Tillträde för AT-blocken är den 13 februari respektive 15 maj 2023.

Ansökan

Välkommen med din ansökan som ska vara inkommen senast 16.00 onsdag 5 oktober 2022.

Ansökningsblankett (pdf)

Spara ner det ifyllda formuläret och skicka till ansokan.atgavle@regiongavleborg.se eller skriv ut och skicka till:

Gävle sjukhus
Suzie Urasaki
Hus 21
Budstation 71
801 87 Gävle

Intervjuer

Intervjuer för båda AT-blocken genomförs 7, 10-11 oktober 2022. Alla intervjuer sker på plats i Gävle.

Kontakta oss så får du veta mer

Suzie Urasaki 
AT-chef
026-15 65 00
suzie.urasaki@regiongavleborg.se 

Kristofer Rahl
AT-studierektor slutenvård
026-53 10 64
kristofer.rahl@regiongavleborg.se 

Arbër Maxhuni
AT-studierektor primärvården Gästrikland
arber.maxhuni@regiongavleborg.se 

SYLF
gavleborg@sylf.se