AT-läkare Gävle

Vi erbjuder

 • Gemensamma introduktionsdagar, därefter fyra veckors tjänstgöring i primärvården. En introduktionsvecka i samband med starterna på medicin, kirurgen och psykiatrin.
 • Huvudhandledare
 • Personlig handledare på varje huvudavsnittt
 • Grupphandledning
 • Schemalagd utbildning
 • Utbildningskonto, 12 500 kr under utbildningstiden
 • Utbildning i försäkringsmedicin
 • Ledarskapsutbildning
 • ATLS-utbildning
 • AMLS-utbildning
 • Möjlighet till utlandspraktik upp till två veckor med bibehållen lön
 • Mini AT-stämma 

Gävle sjukhus är ett av två akutsjukhus i Gävleborgs län med ett upptagningsområde på cirka 170 000 invånare.

Vid sjukhuset bedrivs bland annat
verksamhet inom följande specialiteter

 • anestesi
 • barn- och ungdomsmedicin
 • barn - och ungdomspsykiatri
 • gynekologi och obstetrik
 • hud
 • infektion
 • internmedicin inklusive geriatrik
 • kardiolog inklusive PCI
 • kirurgi
 • klinisk fysiologi
 • onkologi
 • ortopedi
 • patologi/cytologi
 • radiologi
 • rehabiliteringsmedicin (Sandviken)
 • vuxenpsykiatri
 • ögon
 • öron-näsa-hals

Vi arbetar aktivt för en bra utbildning och har ett mycket gott utbildningsklimat. Det finns studierektorer inom både slutenvård och primärvård. På klinikerna finns utbildningsansvariga läkare. 

AT-block

Våra AT-block omfattar 21 månader med start fyra ggr/år. Fyra veckor inom den internmedicinska tjänstgöringen får bytas ut mot valfri specialitet enligt lista ovan. För den som önskar kan man få göra sin internmedicinplacering vid Bollnäs sjukhus. Blocken startar med fyra veckors placering inom primärvård. 

Introduktion

Gemensamma introduktionsdagar, därefter fyra veckors tjänstgöring i primärvården. En introduktionsvecka i samband med starterna på medicin, kirurgen och psykiatrin.

Handledning

För varje huvudavsnitt utses en personlig handledare. Huvudhandledare får du under introduktionen i primärvården. Grupphandledning erbjuds av vår sjukhuspräst.

Utbildning

AT-undervisningen är schemalagd på fredagseftermiddagar. Undervisning inom psykiatri infaller under psykiatriplaceringen. Primärvården har egna utbildningsdagar för AT-läkare. Utbildning i försäkringsmedicin ges i samarbete med Försäkringskassan. Ledarskapsutbildning.  

Primärvård

Primärvårdsplacering inom länet med placeringar i såväl glesbygd som tätort. Utplacering sker av studierektor inom primärvården utifrån primärvårdens riktlinjer.

Jour

Som AT-läkare vid Gävle sjukhus ingår du i den ordinarie bemanningen med gott stöd av dina äldre kollegor. 

AT-centrum

AT-centrum på Gävle sjukhus invigdes oktober 2007. I AT-centrum finns fullt utrustat personalrum, vilrum, samlingsrum, konferensrum samt arbetsplatser med datorer. AT-centrum har även tillgång till uteplats och är beläget på samma våningsplan som akutmottagningen.

Gävle

Gävle är residensstad i Gävleborgs län. Gävle ligger vid kusten cirka 17 mil norr om Stockholm. Mycket goda snabbtågsförbindelser till Uppsala-Arlanda-Stockholm.

Gävleborg har ett rikt kultur och idrottsutbud. Närhet till fjäll och hav, skog och övrig natur.

Läs mer om Gävle på www.visitgavle.se

Tips till AT-sökande

Vi får många frågor om vad vi vill att man skall skicka in till oss när man vill söka AT. Nedan hittar ni en lista med vad vi vill ha med och varför.

 • Ifylld ansökningsblankett. Ni hittar den på hemsidan, och den ger oss en snabb överblick av de grundläggande uppgifterna vi behöver i vår urvalsprocess på ett och samma ställe
 • CV. Där anger ni mer ingående tidigare utbildningar, kurser och arbetserfarenhet. Ange också gärna eventuella förtroendeuppdrag och ideella arbeten ni haft och gjort.
 • Personligt brev. Vem är du? Vad har du gjort tidigare? Vilka är dina framtidsvisioner? Bra och dåliga sidor? Intressen? Varför söker du jobb just hos oss? Med mera. Brevet ger oss en möjlighet att börja lära känna dig som person.
 • Tjänstgöringsintyg/betyg. Skriftliga referensbrev från tidigare handledare/chefer/kollegor etc som hjälper till att ge oss en bättre bild utav dig som arbetstagare och person.
 • Referenspersoner. Med kontaktuppgifter och vilken relation du har till dem.
 • Ev. Läkarexamen. Om du tagit examen vid ansökningstillfället vill vi ha kopia på examensbeviset. Annars skickar ni med ett utdrag ur studieregistret.
 • Ev. beslut från Socialstyrelsen. Om du studerat utanför Sverige vill vi ha kopia på beslutet som säger att du skall göra AT för att få en svensk legitimation.

Vi vill att du skickar med alla dokument du vill åberopa för ansökan. Eftersom rekryteringsperioden är mycket kort kommer vi som regel inte att begära in kompletteringar.

Välkommen med din ansökan, och lycka till!

AT-start

Tillträde för AT-blocken är den 16 augusti respektive 15 november 2021.

Ansökan

Välkommen med din ansökan som ska vara inkommen senast 16.00 den 10 mars 2021

Ansökningsblankett (pdf)

Spara ner det ifyllda formuläret och skicka till ansokan.atgavle@regiongavleborg.se eller skriv ut och skicka till:

Gävle sjukhus
Suzie Urasaki
Hus 21
Budstation 71
801 87 Gävle

Intervjuer

Intervjuer för AT-blocken genomförs 15-16 mars 2021. 

Intervjuer via Skype

Med anledning av Coronapandemin kommer intervjuer även att ske via Skype.

Obs! Ange i din ansökan om du föredrar digital intervju via Skype eller att träffa oss på plats i Gävle om du blir kallad på intervju.

Kontakta oss så får du veta mer

Suzie Urasaki 
AT-chef
026-15 65 00
suzie.urasaki@regiongavleborg.se

 

Kristofer Rahl
AT-studierektor slutenvård
026-53 10 64
kristofer.rahl@regiongavleborg.se

Arbër Maxhuni
AT-studierektor primärvården Gästrikland
arber.maxhuni@regiongavleborg.se

 

Erik Lång
SYLF-representant
073-332 95 83
erik.lang@regiongavleborg.se