AT-läkare Gävle

Vi erbjuder

  • Gemensamma introduktionsdagar, därefter fyra veckors tjänstgöring i primärvården. En introduktionsvecka i samband med starterna på medicin, kirurgen och psykiatrin.
  • Huvudhandledare
  • Personlig handledare på varje huvudavsnittt
  • Grupphandledning
  • Schemalagd utbildning
  • Utbildningskonto, 12 500 kr under utbildningstiden
  • Utbildning i försäkringsmedicin
  • Ledarskapsutbildning
  • Deltagande i AT-stämman
  • ATLS-utbildning
  • AMLS-utbildning
  • Möjlighet till utlandspraktik upp till två veckor med bibehållen lön
  • Mini AT-stämma 

Gävle sjukhus är ett av två akutsjukhus i Gävleborgs län med ett upptagningsområde på cirka 170 000 invånare.

Vid sjukhuset bedrivs bland annat
verksamhet inom följande specialiteter

 • anestesi
 • barn- och ungdomsmedicin
 • barn - och ungdomspsykiatri
 • gynekologi och obstetrik
 • hud
 • infektion
 • internmedicin inklusive geriatrik
 • kardiolog inklusive PCI
 • kirurgi
 • klinisk fysiologi
 • onkologi
 • ortopedi
 • patologi/cytologi
 • radiologi
 • rehabiliteringsmedicin (Sandviken)
 • vuxenpsykiatri
 • ögon
 • öron-näsa-hals

Vi arbetar aktivt för en bra utbildning och har ett mycket gott utbildningsklimat. Det finns studierektorer inom både slutenvård och primärvård. På klinikerna finns utbildningsansvariga läkare. 

AT-block

Våra AT-block omfattar 21 månader med start fyra ggr/år. Fyra veckor inom den internmedicinska tjänstgöringen får bytas ut mot valfri specialitet enligt lista ovan. Blocken startar med fyra veckors placering inom primärvård. 

Introduktion

Gemensamma introduktionsdagar, därefter fyra veckors tjänstgöring i primärvården. En introduktionsvecka i samband med starterna på medicin, kirurgen och psykiatrin.

Handledning

För varje huvudavsnitt utses en personlig handledare. Huvudhandledare får du under introduktionen i primärvården. Grupphandledning erbjuds av vår sjukhuspräst.

Utbildning

AT-undervisningen är schemalagd på fredagseftermiddagar. Undervisning inom psykiatri infaller under psykiatriplaceringen. Primärvården har egna utbildningsdagar för AT-läkare. Utbildning i försäkringsmedicin ges i samarbete med Försäkringskassan. Ledarskapsutbildning. Deltagande i AT-läkarstämman erbjuds i mån av plats. 

Primärvård

Primärvårdsplacering inom länet med placeringar i såväl glesbygd som tätort. Utplacering sker av studierektor inom primärvården utifrån primärvårdens riktlinjer.

Jour

Som AT-läkare vid Gävle sjukhus ingår du i den ordinarie bemanningen med gott stöd av dina äldre kollegor. 

AT-centrum

AT-centrum på Gävle sjukhus invigdes oktober 2007. I AT-centrum finns fullt utrustat personalrum, vilrum, samlingsrum, konferensrum samt arbetsplatser med datorer. AT-centrum har även tillgång till uteplats och är beläget på samma våningsplan som akutmottagningen.

Gävle

Gävle är residensstad i Gävleborgs län. Gävle ligger vid kusten cirka 17 mil norr om Stockholm. Mycket goda snabbtågsförbindelser till Uppsala-Arlanda-Stockholm.

Gävleborg har ett rikt kultur och idrottsutbud. Närhet till fjäll och hav, skog och övrig natur.

Läs mer om Gävle på www.visitgavle.se

 

 

 


Kontakta oss så får du veta mer

Suzie Urasaki 
tf AT-chef
026-15 65 00
suzie.urasaki@regiongavleborg.se

 

Agneta Brunzell
AT-samordnare
026-15 44 12
agneta.brunzell@regiongavleborg.se

 

Kristofer Rahl
AT-studierektor slutenvård
026-53 10 64
kristofer.rahl@regiongavleborg.se

Arbër Maxhuni
AT-studierektor primärvården Gästrikland
arber.maxhuni@regiongavleborg.se

 

Erik Lång
SYLF-representant
073-332 95 83
erik.lang@regiongavleborg.se

 

Intervjudagar och AT-start

Intervjuer för AT-blocken genomförs under tiden 9-10 mars, 2020. Tillträde för AT-blocken är den 10 augusti alternativt 9 november, 2020.

Välkommen med din ansökan som ska vara inkommen senast 16.00 den 4 mars 2020.

Ange i din ansökan om du är intresserad av medicinplacering i Bollnäs.

Vi vill att din ansökan innehåller meritförteckning, personligt brev och skriftliga referenser. Skicka gärna med skriftliga omdömen. Ansökningsblankett (pdf)

Spara ner det ifyllda formuläret och skicka till ansokan.atgavle@regiongavleborg.se eller skriv ut och skicka till:

Gävle sjukhus
Suzie Urasaki
Hus 21
Budstation 71
801 87 Gävle