Kontaktpersoner och studierektorer för ST

Region Gävleborg har en väl uppbyggd studierektorsorganisation med en övergripande studierektor och studierektorer för de flesta specialiteter.

Vi arbetar tillsammans i ett utbildningsråd som träffas regelbundet och ser över ST-utbildningen i Gävleborgs län. Utbildningsrådet har arbetat fram riktlinjer för ST-utbildningen i länet, underlag för ST-kontrakt samt riktlinjer för utbildningspeng och utlandspraktik.

ST-samordnare

  Namn/Specialitet, ort/Kontakt

Inger Bodin
ST-samordnare, Gävle
inger.bodin@regiongavleborg.se

Susann Eriksson
AT/ST-samordnare, Hudiksvall
susann.eriksson@regiongavleborg.se

Studierektorer

 Namn/Specialitet, ort/Kontakt

Maria Palm
Övergripande studierektor
maria.palm@regiongavleborg.se

 

Sofie Näslund 
Allmänmedicin, Gästrikland

 

Karin Wallström
Allmänmedicin, Gästrikland

Lisa Månsson Rydén
Allmänmedicin, Hälsingland
elisabeth.mansson.ryden@regiongavleborg.se

 

Norah Rustum
Anestesi Gävle
norah.rustum@regiongavleborg.se

Zinta Celma
Anestesi, Hudiksvall
zinta.celma@regiongavleborg.se

Helena Webering
Barn- och ungdomskliniken, Gävle
helena.webering@regiongavleborg.se

Henrik Forsgren
Barn- och ungdomskliniken, Hudiksvall
henrik.forsgren@regiongavleborg.seGunnar Brodd
Barn- och ungdomspsykiater
Regionstudierektor

BUP, Uppsala
gunnar.brodd@akademiska.se

Gunnel Svedmyr
Specialistläkare

Handledare för Uppsala- Örebroregionen

Barn- och ungdomspsykiatri, Gävle och Hudiksvall
www.orebroll.se/regionbup 
gunnel.svedmyr@regiongavleborg.se

Maarit Wirkkala
Barn- och ungdomspsykiatri, Hudiksvall
maarit.wirkkala@regiongavleborg.se

Olle Haller
Bild- och funktionsmedicin, Gävle
olov.haller@regiongavleborg.se

 

Laszlo Toth
Röntgen, Hälsingland  
laszlo.toth@regiongavleborg.se

Farshad Azimi
Infektionssjukdomar
farshad.azimi@regiongavleborg.se  

 

Åke Sjöholm
Internmedicin inklusive grenspecialiteter, Gävle
ake.sjoholm@regiongavleborg.se

Gretchen Churchill
Internmedicin, Hudiksvall
gretchen.churchill@regiongavleborg.se

Amir Farkhooy
Internmedicin Aleris Bollnäs  
amir.farkhooy@regiongavleborg.se

Verena Voss
Kirurgi, Gävle
verena.voss@regiongavleborg.se

Michael Docter
Kirurgi, Hudiksvall
michael.docter@regiongavleborg.se

Helen Persson Kastberg
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Gävle
helen.persson.kastberg@regiongavleborg.se

Raia Al-Taie
Obstetrik och gynekologi, Gävle och Hudiksvall
raia.al-taie@regiongavleborg.se

Leif Mogen
Ortopedi, Gävle
leif.mogen@regiongavleborg.se

Naeem Numan Al-Asad
Ortopedi, Hudiksvall
naeem.numan.al-asad@regiongavleborg.se

 

Monica Lundkvist
Vuxenpsykiatri Gävleborg
monica.lundkvist@regiongavleborg.se

 

Eva Funseth Åhs
Öron näsa hals, Gävle
eva.funseth.ahs@regiongavleborg.se

Dag Rissén
Centrum för Forskning och Utveckling
dag.rissen@regiongavleborg.se

Linda Willén
Onkologi Gävle
linda.willen@regiongavleborg.se

 

Marie Tegmark
Ögonkliniken Gävle
marie.tegmark@regiongavleborg.se

 

Lena Nordling
Ögonkliniken Hudiksvall
lena.nordling@regiongavleborg.se

 

Maria Godås
Hudkliniken, Gävle
maria.godas@regiongavleborg.se