Kontaktpersoner

Region Gävleborg har en väl uppbyggd studierektorsorganisation med en övergripande studierektor och studierektorer för de flesta specialiteter.

Har du övergripande frågor kan du kontakta ST-samordnarna eller den övergripande studierektorn.

ST-samordnare


Susann Eriksson
AT/ST-samordnare, Hudiksvall
susann.eriksson@regiongavleborg.se


Annika Axelsson Åhs
AT/ST-samordnare, Gävle

Therese Nöjd
ST- och utbildningssamordnare
therese.nojd@regiongavleborg.se

Övergripande studierektor


Maria Palm
Övergripande studierektor
maria.palm@regiongavleborg.se