Vårdjuridik a6

Varmt välkommen till ST-kurs i vårdjuridik! Med denna kurs uppfyller vi del av delmål a6 samt delmål c14 för samtliga specialiteter.

Delmål a6 syftar till att den specialistkompetenta läkaren ska kunna 

 • uppvisa kunskaper om lagar och andra föreskrifter som gäller hälso- och sjukvården och dess personal
 • uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation och administration samt
 • uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens olika ekonomiska styrsystem och deras betydelse för prioriteringar och avvägningar i det dagliga arbetet. De två sistnämnda delmålen av delmål a6 ingår inom Region Gävleborg i Ledarskapskursen och alltså inte i denna kurs.

Delmål c14 syftar till att den specialistkompetenta läkaren ska kunna tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller för den egna specialiteten.

Kursinnehåll

 1. Det svenska rättssystemet inklusive lagstiftningsprocess och olika bestämmelser, tolkning och var du hittar bestämmelserna.
 2. Bestämmelser som styr hälso- och sjukvården.
 3. Hälso- och sjukvårdslagen.
 4. Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar och skyldigheter inklusive PDL, anmälningsplikt, PSL, LÖF m.m.
 5. Patientens rättigheter; PL, HSL, PSL, vårdval.
 6. Journalföring - PDL.
 7. Offentlighet och sekretess - TF, OSL, anmälningsplikt SOL, OSL m.m.
 8. Massmedia - meddelarfrihet.
 9. Domstol - vittnesplikt.
 10. Övriga lagar som berör flera specialiteter - LPT, SOL, vapenlagen, LVU, LVM, smittskyddslagen m.fl.
 11. Lagar som berör enstaka specialiteter - t ex. abortlagen, strålskyddslagen.

Kursen innehåller föreläsningar, posterutställning och quiz efter varje avsnitt. Du får även ett juridikpass som du kan använda i din vardag efter kursen.

Delmål: SOSFS 2015:8 a6 och c14.

Målgrupp

Kursen riktar sig till ST-läkare inom alla specialiteter.

Datum och tid

Dag 1 och dag 2: torsdag – fredag vecka 19 och vecka 39.

Plats

Clarion Winn Hotell, Gävle. Hotellet ligger centralt i Gävle och kan nås både via tåg (5 minuters promenad) och buss.  

Utbildningsmaterial

Juridikpass (pdf)
Vårdjuridik för ST-läkare (pdf)
Smittskyddslagen och läkaren 2019 (pdf)
Tvångsvård för ST-läkare (pdf)

Kursform

Omfattningen består av förberedelser inför dag 1, två heldagar med föreläsningar, posterutställning och med obligatoriska quiz efter varje avsnitt.

Krav för godkänd kurs

Närvaro och aktivt deltagande krävs i samtliga kursmoment liksom att man har gjort förberedelsen inför dag 1.

Förberedelse inför kursen

Du ska ta reda på vilka lagar och bestämmelser som finns i din specialitet och som är specifika för just din specialitet. Du ska även läsa in smittskyddslagen, den kommer att bifogas med kallelsen till kursen.

Ta med

Dator, ipad eller mobiltelefon (smartphone, iphone). Du behöver ha tillgång till en mejladress under kursdagarna på telefon eller data.

Anmälan

Anmälan görs på ST-forums utbildningsportal, se kurskalendern.

Kursledning

Stéphanie Forsmark, regionjurist
Lovisa Delander, ST-läkare
Elisabeth Lisa Månsson Rydén, specialist i allmänmedicin och ST-studierektor primärvården, Region Gävleborg

Kontaktperson

Therese Nöjd, therese.nojd@regiongavleborg.se