Försäkringsmedicin b4, STb3

Varmt välkomna till kursen försäkringsmedicin b4, STb3.

Till grund för kursutbudet ligger de lärandemål för läkarutbildningen som tagits fram i ett samarbete mellan Försäkringskassan, regionerna och universiteten. Kurserna genomförs av extern konsult.

Steg 2-utbildningen i klinisk försäkringsmedicin är en tillämpning och fördjupning av kunskaperna i försäkringsmedicin, i första hand tänkt för er som kommit åtminstone en bit in i ST-utbildningen och har gått steg (motsvarande) under AT samt för specialister som saknar motsvarande utbildningsmoment.

Mål

Målet är att skapa förutsättning för en strukturerad och långsiktig kompetensförsörjning inom det försäkringsmedicinska området.

Hög kvalitet i sjukskrivningsprocessen.

Delmål

Uppfyller obligatorisk kurs b4, SOFS 2015:8 samt STb3, HSLF-FS 2021:8.

Kursinnehåll

Läkares erfarenheter av sjukskrivning och sjukskrivningspraxis:

 • Problemställningar, vad är det som är svårt?
 • Uppgifter i läkarintyget enligt modellen Diagnos – Funktionsnedsättning – Aktivitetsbegränsning (DFA-kedjan).
 • Socialförsäkringsbalken – Regelverket – Rehabkedjan.
 • Allvarlig sjukdom.
 • Genusperspektivet.
 • Omprövning och överklagande, förvaltningslagen.
 • Tillämpa försäkringsmedicinskt beslutsstöd.
 • Fallseminarium med egna problematiska sjukskrivningsfall.
 • Vad är viktigt i läkarutlåtande om hälsotillstånd (LOH).
 • Sjukskrivningsrutin Gävleborg.
 • Praktiskt moment med analys av sjukärenden.

Målgrupp

Steg 2 vänder sig till ST-läkare och specialister.

Anmälan

Kursen ges under veckorna 19 och 39 enligt Modell kursvecka för ST vecka 19 och 39 (pdf) varje år. Omfattning är två heldagar. Krav för godkänd kurs är närvaro och aktivt deltagande. Kursen ges 2–3 gånger/år. Anmälan till kursen görs i Kompetensportalen.

Kostnad

Kurskostnaden tas från ST-läkarens centrala utbildningsmedel. Respektive enhet betalar för eventuell logi.