Karriär och utveckling

Hos oss kommer du alltid att möta nya utmaningar. För framtidens Gävleborg behöver vi våga tänka nytt och hållbart. Därför satsar vi på din utveckling – oavsett om du är nyanställd eller har varit anställd i 40 år.

Magnus Wikström, IT-arkitekt

Region Gävleborg är en kunskapsintensiv organisation. Vi som jobbar här har kompetens och utbildning när vi kommer hit men också en vilja att fortsätta utvecklas. Är du öppen och nyfiken och vill dela med dig av din kunskap? Då finns det många möjligheter inom en bred och geografiskt spridd organisation.

Så här stöttar vi din utveckling

Utvecklingssamtal

Var med och påverka! Minst en gång om året har du ett utvecklingssamtal med din chef. Tillsammans gör ni en plan utifrån förväntningar och krav, dina styrkor och ditt behov av utveckling. Syftet är att utveckla dig som medarbetare och organisationen som helhet.

Utvecklingsdagar

Du har minst fem utvecklingsdagar per år som du kan ägna åt utbildning, program, kurser, konferenser, studiebesök, praktiktjänstgöring, projektuppdrag, arbetsutvidgning, arbetsrotation etc.

Intern personalrörlighet

Vi är en stor arbetsgivare med många olika yrkesgrupper och befattningar. Det innebär möjligheter för dig att växla karriär eller arbetsuppgifter.

Interna kurser/fortbildning

Vi erbjuder kurser och fortbildningsmöjligheter som kan bidra både till din personliga och yrkesmässiga utveckling.

Chefs- och ledarskapsprogram

Vill du leda verksamheter och människor? I samråd med din chef kan du nomineras till Chefsbanken där du förbereds för en framtida ledarroll. För dig som kommit en bit på vägen finns program och kurser som tar dig till nästa nivå.

Forskning

Vi bedriver forskning med hög kvalitet och som bidrar till samhällsutvecklingen. Vill du forska finns goda möjligheter att få stöd, handledning och bidrag. Vi samarbetar bland annat med Uppsala universitet och Högskolan i Gävle.

Utveckling inom hälso- och sjukvård

Kliniskt träningscentrum (KTC)

Utveckla din professionella kompetens. Vi erbjuder interna utbildningar som utgår från den kliniska vardagen i hälso- och sjukvården.

AT-centrum på Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus

Vi satsar på en attraktiv utbildningsmiljö för utbildningsläkare. På AT-centrum i Gävle och Hudiksvall får du som utbildningsläkare en bra start i karriären – både professionellt och socialt.

Bibliotek/Medicinskt bibliotek

I Gävle och Hudiksvall finns medicinskt bibliotek för stöd av det kliniska arbetet, forskning och utveckling. Här finns medicinska databaser och elektroniska tidskrifter med mera.