Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

EU-pengar kan gå till utvecklingsprojekt för till exempel energiomställning och hållbara jobb. Offentliga förvaltningar, föreningar eller organisationer kan söka stöd men normalt inte enskilda personer eller företag.

ERUF har ett program för Norra Mellansverige, där Gävleborg ingår, som omfattar 1,3 miljarder kronor och gäller till och med år 2027. Programmet beskriver hur pengarna ska användas för att förbättra förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt.

Projekt som beviljas pengar från programmet ska bidra till hållbar utveckling  utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv. Tillväxtverket är handläggande myndighet och på Tillväxtverkets webbsida hittar du aktuella utlysningar.

Vill du söka medfinansiering från Region Gävleborg för att matcha medel från ERUF finns aktuell information på vår webbsida om projektmedel.

ERUF-programmet innehåller sex målområden:

1.1 Stärka forskning och innovation 
1.2 Säkra nyttan av digitalisering 
1.3 Stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft 
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering
2.3 Utveckla smarta energisystem 
2.6 Främja cirkulär ekonomi

Kontakta Region Gävleborgs strateger enligt nedan om du vill veta mer om något målområde.

Region Gävleborg äger tillsammans med Region Dalarna och Region Värmland programmets inriktning. Programmet baseras på strategiska regionala dokument, till exempel en socioekonomisk analys, regionala utvecklingsstrategier (RUS) och innovationsstrategier.

Programmet finns att ladda hem nedan.

Kontakt

Målområde 1.1 – 1.4

Målområde 2.3 och 2.6

Kontakt övriga frågor