Gå och cykla till skolan

Gå och cykla till skolan är en nationell utmaning som vänder sig till elever och pedagoger i förskoleklasser och klasser i årskurs 1–6. Skolorna ska under två valfria veckor under september eller oktober samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

 

De skolor som lyckas samla in flest respoäng genom att gå, cykla eller resa kollektivt, i förhållande till totalt antal deltagare på skolan, vinner prispengar ur den nationella prispotten.

Region Gävleborg delar ut priser till de tre bästa skolorna i Gävleborg, första pris är 10 000 kr, andra 5 000 kr, tredje 3 000 kr. Pengarna ska användas så att fysisk aktivitet främjas.

Främja hälsa och bidra till en bättre miljö

För att inspirera elever, föräldrar och pedagoger till ökad gång och cykling arrangerar Trafikkalendern - Sveriges största läromedel om barn och trafik - den nationella utmaningen Gå och cykla till skolan. Målsättningen är inte bara att främja hälsan hos barn och unga utan även bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer.

Gå och cykla till skolan 2023

Totalt deltog 12 skolor och över 2 000 elever från Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Ovanåkers kommun, Sandvikens kommun och Söderhamns kommun i Gå och cykla till skolan 2023.

De tre skolor som lyckades bäst med utmaningen var:

  1. Skolbyn, Hudiksvalls kommun. Vinnare i den nationella tävlingen.
  2. Ede skola, Hudiksvalls kommun. Andra plats i den nationella tävlingen.
  3. Håstaskolan, Hudiksvalls kommun

Vi säger även grattis till Vikingaskolan, Förskoleklass B, som utsågs till Bästa klass i den nationella utmaningen.

Ett stort engagemang från det lokala näringslivet har bidragit till att informationsmaterial om Gå och cykla till skolan har kunnat tas fram gratis. Näringslivet har också arbetat aktivt med att sprida information om barns utsatthet i trafiken.

Kontakt