Ekocenter

Inom Region Gävleborg finns ett energikontor, även kallat Ekocenter. Ekocenter arbetar på uppdrag av Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd. Målsättningen är att utveckla och driva miljöarbetet i Gävleborgs län.

Ekocenter har tre huvudsakliga verksamhetsområden:

  • Cirkulär och biobaserad ekonomi
  • Energi- och klimatarbete
  • Grön omställning.

Ett hållbart energisystem kräver att produktionen ställer om och att konsumtionen minskar. Region Gävleborgs energikontor (Ekocenter) arbetar därför för att öka effektiviteten, minska konsumtionen av energi samt utöka andelen förnybar energi i våra elnät.

Region Gävleborg fortsätter utveckla konstruktiva samarbeten avseende energieffektiviseringar och -besparingar tillsammans med relevanta aktörer, inte minst länets näringsliv.

Vill du arbeta mer effektivt med att minska energianvändningen i ditt företag? Och därmed minska kostnaderna för energi? Region Gävleborgs energikontor hjälper och vägleder dig i ditt energiarbete.

Energikontoren Sverige

Ekocenter är ett av de totalt 15 regionala energikontor som idag finns runt om i Sverige. Energikontoren arbetar tillsammans för en effektivare energianvändning och en ökad andel förnybar energi. Mer information om samarbetsorganet Energikontoren Sverige hittar du  på www.energikontorensverige.se

Energismarta företag - webbutbildningar

Energimyndigheten har tagit fram kostnadsfria webbutbildningar i energieffektivisering för olika branscher, i serien "Energismarta företag". Kurserna finns i Verktyg i arbetet (energimyndigheten.se)

Kontakt