Fiber till Gävleborg 3

Projektet är avslutat.

Fiber till Gävleborg 3 ska öka möjligheterna för små och medelstora företag i Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun och Söderhamns kommun att få tillgång till snabbt bredband. Med ett snabbt och säkert bredband stärks företagens möjligheter till ökad tillväxt, konkurrenskraft och handel.

Förutom kommunerna ovan deltar Region Gävleborg i projektet som pågår mellan 1 mars 2017 och 15 december 2020. Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för cirka 573 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projektet har en budget på cirka 56 miljoner. Medfinansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, kommunerna och Region Gävleborg.

Accessnäten ingår inte i projekt

En förutsättning för att berörda företag ska kunna få en fiberanslutning är att det också byggs ett accessnät. Utbyggnaden av accessnät ingår inte i projektet. Det planerar och utför respektive kommun alternativt andra bredbandsbyggare på marknaden.

Se små företag i ett större sammanhang

Det är viktigt att se länets stora och små företag i ett gemensamt sammanhang. De små företagen existerar ofta i nära relation till större företag och ofta som underleverantörer eller service- och tjänsteleverantörer i en gemensam värdekedja. Med ett snabbt bredband ökar de lokala företagens möjligheter att växa, konkurrera och idka handel på en större marknad. Med ett snabbt bredband ökar tillväxten i hela Gävleborgs län.

Kontaktpersoner kommuner

Gävle kommun
Gävle Energi
Ingemar Jansson, 026-66 27 90

Hofors kommun
Hofors Elverk
Håkan Wängelin, 0290-77 18 00

Hudiksvalls kommun
Fiberstaden 
Leif Forslin, 0650-55 60 00 (tonval 2)

Nordanstigs kommun
Fiberstaden
Christer Hedberg, 0650-55 60 00 (tonval 2)

Ockelbo kommun
Gävle Energi
Ingemar Jansson, 026-66 27 90

Söderhamns kommun
Söderhamn nära
Erik Thyr, 0270-766 03

Kontaktperson Region Gävleborg