Projekt: Upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv

Projektet Upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv vände sig till offentliga verksamheter och företag, med syfte att använda innovativ upphandling för att möta samhällsutmaningar, uppnå ökad hållbarhet och öka möjligheten för små och medelstora företag att delta på den offentliga marknaden.

Upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv var en del i ett pärlbandsprojekt, där resultat från tidigare projekt leder vidare till nya. Detta skapar hållbara lösningar som kan följas upp och analyseras över tid. Projektet, som har sina rötter i inköpsprocesserna, använde innovation som bas för att inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU) ta den offentliga affären till en ny nivå. Detta ska generera nya lösningar för användarna och nya företagslösningar för leverantörerna.

Övergripande mål

Projektets övergripande mål var att skapa tillväxt för små och medelstora företag i regionen genom ett förändrat arbetssätt inom den offentliga upphandlingsprocessen. Det nya arbetssättet har lett till ökade effekter och utfall i offentliga inköpsprocesser ur ett hållbarhetsperspektiv.

Exempel på resultat

Ljus som tjänst

En upphandling av Ljus som tjänst gjordes i Bollnäs kommuns alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ljuset upphandlades som en cirkulär tjänst, där det anpassas efter den aktivitet och de personer som vistas i lokalerna.

– Att ljuset kan anpassas möjliggör för ett flexibelt nyttjande av offentliga lokaler och har en hög grad av miljötänk. Ett av kraven var att redovisa hur liten del av ändliga resurser som belysningen består av, säger Sigrid Petterssén, projektledare inköpsavdelningen Region Gävleborg. 

Se filmen om Ljus som tjänst i hållbar offentlig upphandling: 

 

Upphandling av textilier

En upphandling av textilier för vården inom Region Gävleborg genomfördes och en stor upphandling blev fem mindre upphandlingar. Detta skapade konkurrensmöjligheter för mindre företag. Upphandlingarna resulterade i att engångstextilier fasades ut när det gällde operationskläder och kuddar. En viktig skillnad jämfört med tidigare är att Region Gävleborg nu äger personalkläderna och kuddarna. Det gör att kontrollen på textilflöden blir högre, vilket i sin tur har gjort det möjligt att följa upp såväl miljömål som ekonomiska och sociala mål enligt Agenda 2030. 

– Genom att skriva in utveckling tillsammans med tvättleverantören Elis kan Region Gävleborg under kontraktstiden jobba med utvecklingsfrågor inom textilhantering, återbruk och återvinning; frågor som står högt på agendan beträffande omställningsarbetet, säger Anette Jonsäll, projektledare inköpsavdelningen Region Gävleborg.  

Vill du veta mer?

Du som är intresserad av att veta mer om projektet eller vill ta del av fler projektresultat är välkommen att kontakta projektledarna som gärna berättar mer. 

Anette Jonsäll
Projektledare
anette.jonsall@regiongavleborg.se 

Sigrid Petterssén
Projektledare
sigrid.petterssen@regiongavleborg.se 


Projektägare var Region Gävleborg. 

Projektet delfinansierades av Region Gävleborg och Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågick 2019-2023, med avslut den 31 oktober 2023.