Upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv

Projektet Upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv vänder sig mot offentliga verksamheter och företag. Syftet är att använda innovativ upphandling för att möta samhällsutmaningar och uppnå ökad hållbar effekt och utfall samt att öka möjligheten för små och medelstora företag att delta på den offentliga marknaden.

Övergripande mål

Att skapa tillväxt för små och medelstora företag i regionen genom ett förändrat arbetssätt inom offentlig upphandling,som också leder till ökad effekt och utfall av offentliga upphandlingar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Projektmål

 • Generera en ny dimension av hållbarhet inom den offentliga upphandlingsprocessen.
 • Mjuka värden, en naturlig värdemätare på en bra affär för alla.
 • Förändra strukturen och implementera ett nytt arbetssätt för offentlig upphandling i regionen.
 • Regionen och kommunerna ska etablera en samverkansmodell för upphandling av komplexa samhällsutmaningar.

Projektorganisation

Projektledare
Sigrid Petterssén och Anette Jonsäll

Ekonom
Elsa Thorgren

Konsulter

 • Björn Bergström, Ramberg Advokater (juridisk expert vid upphandling, alla piloter)
 • Birgitta Laurent, Laurent Consulting (SME expert, juridiska aspekter, transportpilot)
 • Liselott Vahermägi och Fredrik Tamm, Leda20 – (jämlikhet och jämställdhet i offentlig upphandling)
 • John Lundmark, (Hållbara transporter-och varuleveranser i gles-och landsbygd)
 • Katarina Westermark, Alma Arnek och Peter Bjerkesjö, WSP Consulting (externa utvärderare)

Styrgrupp

 • Johan Welander, avdelningschef inköp
 • Katrien Vanhaverbeke, direktör Regional utveckling
 • Carina Löfgren, avdelningschef Näringsliv och innovation
 • Ekonom och Projektledare

Projektet pågår 1 november 2019–31 oktober 2023


Projektet ägs av Region Gävleborg. 

Projektet delfinansieras av Region Gävleborg och Europeiska regionala utvecklingsfonden.