AppleMark

Elektrifiering

Förbränningsmotorer kommer på sikt vare sig att accepteras eller vara lönsamma för tunga transporter. Elmotorer kommer att driva lastbilar och energin förs antingen med i fordonet eller tillförs under färd. Luftburna elvägar är en kombination av detta.

Alla lastbilar kommer att ha ett batteri för kortare sträckor. Det finns redan idag bra batterilösningar för lastbilar från både Scania och Volvo för körsträckar på ca 300 km. Utmaningen kommer för tyngre transporter, längre sträckor och spontana svårplanerade körmönster för en affärslogik där stopp är kostsamt för åkaren. Stora batterier är idag tunga och tar tid att ladda upp, även om utvecklingen går mycket snabbt. Snabbladdning av stora batterier kommer också att ställa stora krav på elnätets kapacitet och infrastrukturen blir sannolikt att vara flaskhalsen på samma sätt som för personbilarna. Dynamisk laddning, det vill säga elvägar, som både kan ladda batterierna och driva lastbilen under färd, kan vara en bra lösning. Detta minskar också stopptiderna och belastar elnätet skonsammare. Det var denna teknik som testades i projektet ElvägE16.

Kostnaden för infrastruktur till elvägar är en faktor att hantera oavsett vald teknik. Det måste t.ex. finnas tillräckligt många lastbilar som delar på denna kostnad för att det skall vara ekonomiskt hållbart. Det finns olika tekniker för elvägslösningar som testas och kompletterat t.ex. med bränsleceller och vätgas kan de erbjuda bra kombinationer för tyngre fordon, förutsatt att den tillverkas med grön el. Utvecklingen pågår inom många områden, så även inom batteritekniken. Sannolikt kommer kombinationer av olika lösningar att skräddarsys för olika transportbehov.

En grön värdekedja viktig

Centralt för att uppnå utsläppsfria transporter är att hela värdekedjan är grön. El för laddning eller produktion av vätgas måste vara grön liksdom lösningar för lagring, distribution och användande. Om el eller vätgas tillverkas med lösningar som inte är utsläppsfria flyttas problemen någon annanstans. Här genomförs många bra insatser idag, t.ex för att bygga ut vindkraften. Men även detta arbete behöver snabbas på.

Det centrala för att nå utsläppsfri är att omställningen stimuleras och att olika tekniska lösningar för fordon och infrastruktur utvecklas samt implementeras. Beroende på användningsområde behöver de kombineras på sätt som ger ekonomiskt hållbara lösningar som alla parter tjänar på. Arbetet med ”ElvägE16”, har banat ny väg och aktivt drivit på utvecklingen nationellt och internationellt för att nyttjande av utsläppsfria lösningar för tunga transporter ska förverkligas.