Fossilfritt Gävleborg 2030

Fossilfritt Gävleborg 2030 är satsningen som syftar till att skapa ett fossilfritt transportsystem i Gävleborg innan 2030. Fokus ligger på infrastruktur, fordon, drivmedel och beteendeförändring.

Målet gäller hela länet, det vill säga både offentliga organisationerna, företag och medborgare.

En viktig del i arbetet är att ta fram så kallad roadmap. I roadmappen har länets aktörer kommit överens om en gemensam målsättning samt handlingsplan som ska skapa förutsättningar för ett fossilfritt Gävleborg 2030.

Läs mer om Fossilfritt Gävleborg 2030