Samåkning i Gävleborg

För att stimulera småorter och orter som saknar kollektivtrafik eller som har kollektivtrafik med låg turtäthet har Region Gävleborg genomfört ett samåknings­projekt tillsammans med Nordanstigs, Ockelbo, Hofors och Gävle kommun.

Samåkning innebär att samordning sker av resor med bil till och från orter men även inom den egna bygden. Konceptet för samåkningen är uppbyggt så att det ska vara tryggt, enkelt och trevligt att samåka.

Fördelar med samåkning

  • Ökar rörelsefrihet på landsorten.
  • Höjer attraktiviteten för byn/orten/området.
  • Tillgängligheten ökar till samhällsservice och fritidsaktiviteter.
  • Med funktionella transportmöjligheter kan grupper som idag har svårt att leva på landsbygden välja att stanna eller bosätta sig där.
  • Ekonomisk vinning när flera kan dela på kostnaderna.
  • Ger ökad social gemenskap.
  • Hälsoekonomiska vinster.
  • Minskad miljö- och klimatpåverkan.

Kostnadseffektiva och klimatsmarta resmöjligheter 

Region Gävleborg är en av deltagarna i projektet kollaborativ kollektivtrafik för levande landsbygd som ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet. Målet är ökade kostnadseffektiva och klimatsmarta resmöjligheter för landsbygdens befolkning, detta genom att utveckla samarbetet mellan kollektivtrafik och samåkningstjänster.

Slutrapport

Slutrapport samåkning i Gävleborg

Kontakt