Hur hållbarhetsintegrera?

Här nedan finns stöd och verktyg att använda i det dagliga arbetet. För kunskapspåfyllnad, se även ”Lär dig mer”. Kom också ihåg att ta hjälp av kollegor med olika kompetenser, det hjälper dig att bredda perspektiven!

Handboken för hållbarhetssäkring är ett internt dokument för  Region Gävleborg. Handboken visar hur Region Gävleborg arbetar för att hållbarhetssäkra utvalda arbeten tex vissa program, planer  och strategier kopplat till regional utveckling. Här finns handboken med för att visa hur en sådan hållbarhetssäkring kan gå till. Detta med syfte att bidra med inspiration till andra aktörer.

I Handbok för hållbarhetssäkring beskrivs vad och hur en hållbarhetssäkring går till.

Stödfrågor för att säkra hållbarhet är ett verktyg som hjälper dig att reflektera kring och integrera hållbarhet i dina olika uppdrag och uppgifter. Stödfrågorna följer förändringslogikens olika faser; Nuläge, Kritiska faktorer, Insatser samt Börläge,

Stödfrågorna kan användas i en mängd olika uppdrag, även sådana som inte följer förändringslogiken. De ska ses som frågor som hjälper dig att tydliggöra ett önskat hållbart börläge, förstå hur hållbart uppdraget/uppgiften är idag, analysera vad som behöver förändras för att öka hållbarheten samt välja vilka insatser som leder till det önskade hållbara börläget.

Länk till verktyget.

Matris för normkritisk granskning är ett verktyg som hjälper dig att reflektera kring sociala normers påverkan i dina olika uppdrag och uppgifter.

Matrisen är ursprungligen gjord för att granska kommunikationsmaterial, men kan även användas för att granska strukturer i en verksamhet (som arbetssätt, tjänster som erbjuds etc.) eller hur samspelet mellan människor sker i uppdrag och uppgifter (som bemötande). Matrisen hjälper dig att tydliggöra ett nuläge för att kunna identifiera förbättringar som leder till att minska begränsande normer och istället skapa möjligheter för fler.

Läs Matris för normkritisk granskning.