Fiber till Gävleborg 5

Projektet är avslutat.

Fiber till Gävleborg 5 ska öka möjligheterna för små och medelstora företag i Bollnäs kommun att få tillgång till snabbt bredband. Med ett snabbt och säkert bredband stärks företagens möjligheter till ökad tillväxt, konkurrenskraft och handel.

Förutom Bollnäs kommun deltar Region Gävleborg i projektet som pågår mellan 1 juni 2020 och 15 december 2021. 

Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för 39 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projektet har en budget på cirka 3,6 miljoner. Medfinansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, kommunerna och Region Gävleborg.

Accessnäten ingår inte i projekt

En förutsättning för att berörda företag ska kunna få en fiberanslutning är att det också byggs ett accessnät. Utbyggnaden av accessnät ingår inte i projektet. Det planerar och utför respektive kommun alternativt andra bredbandsbyggare på marknaden.

Se små företag i ett större sammanhang

Det är viktigt att se länets stora och små företag i ett gemensamt sammanhang. De små företagen existerar ofta i nära relation till större företag och ofta som underleverantörer eller service- och tjänsteleverantörer i en gemensam värdekedja. Med ett snabbt bredband ökar de lokala företagens möjligheter att växa, konkurrera och idka handel på en större marknad. Med ett snabbt bredband ökar tillväxten i hela Gävleborgs län.

Kontaktpersoner kommuner

Bollnäs kommun
Bollnäs Energi
Anders Lantz, 0278-254 69

Kontaktperson Region Gävleborg