Främja ungas närvaro – FUN

Främja ungas närvaro (FUN) är ett projekt som riktar sig till ungdomar i åldern 13–16 år. Projektet fokuserar på insatser som höjer närvaron i skolan och därigenom ökar andelen elever som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet.

Det finns ett problem med att grundskoleelever inte når gymnasiebehörighet eller inte fullföljer sina studier. Det finns också ojämlikheter bland unga som leder till skillnader i gymnasiebehörighet. För att motverka detta behövs insatser redan i grundskolan. Projektet FUN fokuserar på att höja närvaron i grundskolan genom en rad olika insatser på både individ- och gruppnivå.

Projektet arbetar även för organisations- och strukturförändringar för att få till varaktiga förändringar som främjar elevers närvaro, hälsa och möjligheter till vidare studier. Projektet bedriver insatser på högstadieskolor i alla Gävleborgs läns kommuner.

FUN finansieras av europeiska socialfonden. Region Gävleborg är projektägare. Projektet pågår under perioden 1 mars 2023–31 augusti 2025.

Projektets mål

Mål på individnivå

  • 1000 elever ska delta i insatser som främjar närvaro i skolan. Därigenom ska projektet höja andelen elever som avslutar grundskolan med en behörighet till gymnasiet och minska skillnader i behörighet beroende på kön, födelseland och föräldrarnas utbildningsnivå.

Mål på organisatorisk nivå

  • Förbättrad samverkan inom kommunerna kring elevers studieresultat och frånvaro.
  • Ökad samverkan mellan kommuner, projektägaren Region Gävleborg och andra aktörer kring målgruppen.

Kontakt

Ann-Charlotte Ferm Skoglund
ann-charlotte.skoglund@bollnas.se
072-586 34 71

Marie Olsson
026-17 92 49
marie.olsson@gavle.se

Anders Bjerned
070-289 92 14
anders.bjerned@hofors.se

Ida Albinsson
0651-76 13 96
ida.albinsson@ljusdal.se

Linnea Stensson
070-414 14 60 
linnea.stensson@ockelbo.se

Veronica Engström
070-089 70 06
veronica.engstrom@edu.sandviken.se

Susanna Edling
0270-75960, 070-2628037
susanna.edling@soderhamn.se

 

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.