Sveriges första regionala hyrcykelsystem

I Hudiksvall, Söderhamn och Gävle har ett hyrcykelsystem baserat på appstyrd teknologi testats. Detta är det första i sitt slag i Sverige.

Ett antal användare fick möjligheten att låna en cykel för att ta sig fossilfritt sista biten mellan kollektivtrafik till slutdestination. Bokning, upplåsning av cyklar och återlämning skedde via en applikation (app).

Hyrcykelsystem finns redan idag i större städer som Stockholm och Göteborg. Ingen i Sverige har däremot ett system som bygger på appstyrd teknologi och där samma system används på flera olika orter. Genom att använda en app minskar kostnaderna för personal och helt vanliga cyklar kan användas tillsammans med ett specialbyggt lås. Med hjälp av den nya tekniken kan städer som hade varit för små för att ha ett traditionellt hyrcykelsystem få möjlighet till hyrcyklar.

Tanken med hyrcykelsystemet är att resenärerna ska kunna resa med kollektivtrafiken, byta till cykel och genomföra hela resan fram till slutdestination helt fossilfritt. Något som förbättrar både miljön och deltagarnas hälsa.

Målsättningen har varit att införa ett permanent hyrcykelsystem på flera orter i Gävleborg. 

Utvärdering och fortsättning

De mest centrala slutsatserna från pilotprojektet är:

  • Användarna är positiva till systemet, det fungerar och har potential att skalas upp
  • Hyrcyklarna används mest för resor mellan 2-4 km från stationen
  • Tydliga instruktioner samt en lätt tillgänglig service/kundtjänstfunktion behövs
  • Betalningsviljan bedöms ligga mellan 100-200 SEK/månad för arbetspendlare
  • De flesta arbetspendlare verkar föredra en månads-/årsavgift och ingen eller låg avgift per användning

Slutrapportens rekommendation för Gävleborg är att den regionala huvudmannen för kollektivtrafiken (Region Gävleborg) borde driva frågan om en regional samordning av hyrcyklar. Idag finns inget sådant beslut. Det finns behov av ett fördjupat utredningsarbete utifrån projektet där slutrapporten utgör ett viktigt underlag.

Utvärdering Regionalt hyrcykelsystem i Gävleborg