Europeiskt arbete

Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU) har stor påverkan på Region Gävleborgs arbete med regional utveckling. Region Gävleborg deltar i flera europeiska nätverk, samarbeten och projekt för att få kunskap om bland annat europeiska samarbeten, europeisk finansiering och lagstiftning.

Ett löpande samarbete finns med Central Sweden, en ideell förening som Region Gävleborg är medlem i. Föreningen ska utifrån ett EU-perspektiv hjälpa till att förverkliga regionala utvecklingsstrategier och program. De bidrar med information om europeisk politik som är relevant för regional utveckling, till exempel europeisk lagstiftning eller finansiering. Föreningen hjälper Region Gävleborg, och i viss mån andra aktörer i länet, att hitta samarbetspartners för europeiska projekt. Detta är ofta första steget till nya samarbeten och utbyten mellan samhällsaktörer och län. Region Dalarna och Region Örebro län är också medlemmar i Central Sweden.

Region Gävleborg är även medlem i Europas Perifera Maritima Regioner (CPMR) som företräder Europas mindre tätbefolkade och kustnära regioner gentemot de europeiska institutionerna. Region Gävleborg deltar också i Vanguardinitiativet, ett nätverk där regionala aktörer samverkar på olika nivåer för att åstadkomma industriell omvandling.

Du som vill veta vad som pågår på europeisk nivå inom regional utveckling som påverkar Gävleborg kan prenumerera på Central Sweden’s nyhetsbrev.

 

Kontakt