Test och demonstration - resultat, erfarenheter, lärande och reflektioner

Tunga lastbilstransporter och det gods framgångsrika företag fraktar är avgörande resurser för den svenska välfärden. Samtidigt står transporterna för stora utsläpp. Sveriges beslut att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och fossilfritt Sverige 2045 ställer krav på en omställning.

Mellansvensk industri är särskilt beroende av tunga transporter och därför djupt engagerad i arbetet. Flera kombinationer av insatser kommer att behövas där elektrifiering är en av flera tekniker.

2012 startade Trafikverket en process, med stöd av Energimyndigheten och VINNOVA, för att skapa ett kunskapsunderlag. Myndigheten behövde snabbt, säkert och relevant fatta beslut om elektrifiering, teknikval och de sträckor som kanske skulle kunna elektrifieras.

En teknik som valdes var luftledningar. Dels för att det var en mogen teknik, dels för att den kunde uppföras utan att vägbanan påverkades. Metoden som användes var en systemdemonstrator för att testa lösningar på samtliga frågor som var relaterade till planering, lagar, förordningar, uppförande, affärsmodeller, kommersiell drift samt hantering av risker och säkerhet. Testerna genomfördes i så många olika väderförhållanden som möjligt. Anläggningen monterades ned våren 2020 och testområdet återställdes.

Relevans, säkerhet och samarbete i fokus

Genomförandet baserades på en utvecklad förkommersiell upphandling, där myndighetssamverkan provades fullt ut. Region Gävleborg var huvudman och byggherre för projektet och verkade på ett neutralt sätt för att hålla isär roller och undvika särintressen för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för kommande konkurrensutsatt upphandling. Genom att fokusera på relevans, säkerhet och samarbete har regionen drivit på och bidragit till att skapa miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar för tunga transporter samt stärkt hållbarheten för samhället i vid mening.  

Agerandet 2012 från Trafikverket var modigt, framsynt och banbrytande. Detta är lätt att glömma idag, när satsningarna efteråt visat sig vara lyckade. Genom att upphandla kunskapsunderlag tog myndigheten ett aktivt ansvar för att skapa förutsättningar för Sverige att fatta beslut som kan säkerställa att 2030 målen kan uppnås. 

I ett konferenspapper presenterat på den internationella forskarkonferensen för elvägar i Sandviken 2017 bedömer man att 1 % elektrifiering av vägarna i Norra och Centrala Europa (utom brittiska öarna) kan sänka den totala bränsleförbrukningen med 10-14 %. Motsvarande 10 % elektrifiering av vägnätet kan sänka totala bränsleförbrukningen med 48-53 %.  (Rogstadius, Jakob / Thorén, Christer / Vågstedt, Nils-Gunnar. Scania CV AB & Sundelin, Håkan, RISE, 2017. Fuel Displacement Potential of ERS on the European Motorway Network, 1st Electric Road Systems Conference, 14-15 June, Sandviken, Sweden)