Next Day 2023

Next Day 2023 – med fokus på en hållbar framtid

Stort tack till er som deltog och bidrog till Next Day 2023 - en dag med fokus på innovation, inspiration och nätverkande. Här samlades vi i vårt gemensamma arbete för att bidra till ett innovativt och hållbart Gävleborg.

Temat för dagen var cirkulär ekonomi och med oss för att konkretisera ämnet hade vi bland annat föreläsaren och omvärldsbevakaren Tobias Jansson.

– Cirkulär ekonomi är en vision om en ekonomi som tillvaratar resurser så att de används och cirkuleras tillbaka till produktions- och konsumtionssystemen. Det kan göras på en rad olika sätt, bland annat genom cirkulära affärsmodeller. Till exempel kan man bygga ett system kring en produkt som kommer tillbaka till företaget, som kan reparera och sälja den på nytt, säger Tobias Jansson.

Under dagen lyftes både utmaningar och möjligheter fram i arbetet med att stötta omställningen från linjärt till cirkulärt. Omkring 140 personer deltog för att få inspiration om dagens tema och för att dela med sig av sina erfarenheter.

– Det är viktigt för Högskolan i Gävle att finnas med i sådana här sammanhang och att få nätverka med alla aktörer. Det ger mycket inspiration och är intressanta föreläsningar, men det ger också en gemenskap när vi tittar på de här frågorna på samma sätt. Vi får en grund att stå på, med samma kunskap och insikter och det är jätteviktigt, säger Anna Bäcklund, samordnare för innovation vid Högskolan i Gävle.

Missade du Next Day? Här finns möjlighet att se föreläsningarna och ta del av utbildningsmaterialet i efterhand:

Föreläsningar (film)
Utbildningsmaterial (pdf)

Röster från dagen

Hör vad några av dagens föreläsare och besökare har att säga om Next Day 2023.

 

Om Next Day

Next Day är en del av projektet Innovationsklivet som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Tillväxtverket och Region Gävleborg. Dagen arrangeras av Region Gävleborg tillsammans med samarbetspartners MovexumSandbacka Science Park och Propell.

Läs mer om projektet och tidigare års Next Day här: Innovationsklivet – Region Gävleborg

Tidigare år