Projekt och företag som fått stöd

Region Gävleborg beviljar varje år ekonomiskt stöd till företag och projekt. Stöden tilldelas projekt och företag som genom sin verksamhet bidrar till ett hållbart och attraktivt Gävleborg, för dig som bor och arbetar i länet.

Beviljade företagsstöd utgör en procentuell andel, i regel runt 25-50 procent, av den totala investeringskostnaden och företagen står själva för en stor del. För att projekt ska kunna beviljas stöd från Region Gävleborg behöver de även annan medfinansiering.