Validering Gävleborg

Validering Gävleborg arbetar för att utveckla en struktur för regionalt valideringsarbete, stimulera ett ökat användande av valideringsmodeller och att skapa struktur för uppföljning av genomförd validering.

Validering Gävleborg ska vara en samordnad plattform för bland annat information och kunskapsspridning om validering. Aktörer är Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningarna i länet, vård- och omsorgscollege i Gävleborg, teknikcollege i Gästrikland och Hälsingland, Högskolan i Gävle, samt våra yrkeshögskoleutbildningar och folkhögskolor i Gävleborg.

Kontakt