Validering Gävleborg

En samordnande plattform som stödjer utvecklingen av Gävleborgs hållbara, strukturerade och långsiktiga valideringsarbete i samverkan med aktuella aktörer.

Validering Gävleborg är en samordnad plattform för bland annat information och kunskapsspridning om validering. Aktörer är Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningarna i länet, vård- och omsorgscollege i Gävleborg, teknikcollege i Gästrikland och Hälsingland, Högskolan i Gävle, samt våra yrkeshögskoleutbildningar och folkhögskolor i Gävleborg.

"Validering Gävleborg arbetar för att utveckla en struktur för regionalt valideringsarbete, stimulera ett ökat användande av valideringsmodeller och att skapa struktur för uppföljning av genomförd validering."

En kvalitetssäker valideringsprocess

Målet med Validering Gävleborg är att tydliggöra och skapa överblickbarhet av valideringsvägar i syfte att underlätta för personer att starta, genomgå och slutföra en kvalitetssäker validering. 

Ytterligare en aspekt är att låta personer genomgå eventuell kompetensutveckling samt erhålla dokument som är legitima på arbetsmarknaden och i övriga utbildningssystem.