Besöksnäring

Region Gävleborgs roll är att samordna det regionala besöksnäringsarbetet. Det innebär att i nära samarbete med länets kommuner och övriga främjarsystemet bidra till att ge besöksnäringen i regionen bästa möjliga förutsättningarna för att växa. Samordningsarbetet inom besöksnäringen utgår från den regionala utvecklingsstrategin och den regionala besöksnäringsstrategin.

Gävleborgs attraktionskraft ligger främst i natur- och kulturtillgångar och vår region erbjuder upplevelser med anknytning till länets vildmark, berg, skärgård, djupa skogar och kulturarv.

Regional besöksnäringsstrategi för Gävleborg

Region Gävleborg har tillsammans med länets kommuner tagit fram en regional strategi för att samordna och driva en hållbar utveckling av turism och besöksnäring. Strategin riktar sig till offentliga aktörer som kommuner, Länsstyrelsen och Region Gävleborg och gäller 2024–2030.

Regional besöksnäringsstrategi 2024-2030 (pdf)

Besöksnäringsstatistik

Se inkvarterings- och besöksnäringsstatistik för Gävleborgs län och kommuner – Power BI

Kontakt