Exportstöd

Går du i tankar om att utveckla företaget vidare genom export? På rätt sätt är export en möjlighet att öka företagets omsättning, vinst och konkurrenskraft och göra företaget mer attraktivt som arbetsgivare.

Region Gävleborg vill att fler företag i länet ska ta steget att expandera på en internationell marknad. För att underlätta och skapa förutsättningar för en bra start på din exportresa erbjuder Region Gävleborg ett exportstöd som kan sökas av företag i Gävleborg. Läs mer om stödet och hur du ansöker nedan.

Om ditt företag har en befintlig produkt eller tjänst kan du ansöka om exportstöd för att utreda hur företaget kan utvecklas till följd av att utöka marknaden genom export. En extern oberoende konsult med kompetens som saknas i ditt företag anlitas för utredningen, i ett avgränsat projekt. Insatsen ska vara utvecklande för ditt företag

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

  • Har färre än 250 anställda och är privatägt
  • Har en befintlig produkt eller tjänst
  • Bedrivs på marknadsmässiga villkor och har verksamhet i länet
  • Behöver anlita en extern oberoende konsult för att utreda hur ditt företag kan utöka marknaden genom export

Vad kan du söka stöd för?

Du kan ansöka om exportstöd för externa konsultkostnader på min 50 000 kr och max 400 000 kr. Stödnivån uppgår till 50 procent av godkända kostnader, det vill säga min 25 000 kr och max 200 000 kr.

Ditt företag kan ansöka om exportstöd för att till exempel:

  • Förbereda och utreda en internationalisering/exportmarknad, till exempel utforska vilka länder som kan passa, se om produkter/tjänster behöver anpassas, klarlägga vilka regler som gäller för olika länder
  • Säkerställa hållbara leverantörskedjor, se att de fungerar och tar hänsyn till social och miljömässig hållbarhet
  • Utreda klimatpåverkan från planerade eller nya exportsatsningar
  • Utreda frågor kopplade till Brexit
  • Ta fram underlag för att delta i en internationell mässa, till exempel mässmaterial eller få hjälp med översättning.

Andra insatser kan vara aktuella, kontakta oss med dina frågor om detta.

När ansöker du?

Ansökningar handläggs löpande.

Hur ansöker du?

Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Fredrik Sollenborn
fredrik.sollenborn@regiongavleborg.se
026-15 30 13

Cecilia Hedlöf 
cecilia.hedlof@regiongavleborg.se
026-53 14 08

David Hedström
david.hedstrom@regiongavleborg.se
026-53 18 63

Fyra röster om export

Hör företagare som fått exportstöd från Region Gävleborg berätta om sina tankar om export, och ta del av deras bästa tips till dig som funderar på export.

Tini - ett lokalt företag med globala planer

Tini Warg berättar hur Tini tänker kring att exportera sin affärsmodell för att nå en internationell marknad.

MTEK - med hållbarhet på agendan

Mattias Andersson berättar hur MTEK arbetar för att etablera sin mjukvaruplattform internationellt.

Lovisa of Sweden - innovationsutveckling för en mer hållbar framtid

Lovisa Pettersson berättar vilka framtidsplaner Lovisa of Sweden har när det kommer till export av sina produkter.

MK3D/Intex - bättre intäkter genom export

Krister Persson berättar hur MK3D/Intex valde att exportera för att nå en större marknad.