Olika sätt att validera sig

Du kan söka arbete eller studier utan att ha betyg. Arbetsgivare och skolor kan anställa eller anta till en utbildning utan betyg. Beroende på vad du har för behov inom validering behöver du vända dig till olika myndigheter.