Utländsk utbildning

Har du dokumentation från en avslutad utländsk utbildning, gymnasial, eftergymnasial eller akademisk som du vill få bedömd i förhållande till svenska krav kan du ansöka om att få den utländska utbildningen bedömd i förhållande till svensk utbildning. Bedömningen kan sedan leda till ett utlåtande.

Mer information om hur du ansöker om utlåtande av utländsk utbildning

Har du en avslutad utländsk eftergymnasial eller akademisk utbildning men saknar dokumentation över hela eller delar av utbildningen kan du ansöka om att få en beskrivning av din utländska utbildning.

Mer information om hur du ansöker om att få en beskrivning av din utländska utbildning

Har du en utländsk utbildning som behöver kompletteras för att du ska kunna arbeta i Sverige kan du söka en kompletterande utbildning.

Mer information om hur du kan gå tillväga
I sökrutan: Hitta och jämför utbildningar skriver du ”Kompletterande utbildning utländsk examen” så hittar du kompletterande utbildningar per examen.