Export- och importstatistik

Internationell handel genom export och import är ett sätt för företag att nå nya marknader utanför Sverige och därigenom växa. Det bidrar till fler arbetstillfällen och en större mångfald av branscher. På den här sidan finns aktuell statistik över export och import för hela Gävleborgs län och respektive kommun.

I Gävleborg finns stor potential i att fler företag börjar exportera och importera samt att de som redan exporterar kan växa på fler marknader. Små och medelstora företag i länet skulle i högre grad kunna dra nytta av internationella marknader.

Eftersom Sverige har en liten nationell marknad, kan expansion av verksamhet till andra länder vidga marknaden. Gävleborg har goda förutsättningar inom internationell handel och logistik genom det geografiska läget och närheten till Gävle hamn.

På Power BI-sidan finns dynamisk och interaktiv statistik över länets export- och importdata fördelat på kommunnivå. Statistiken kommer från SCB:s register Utrikes handel med varor (UHV). Statistiken visar bland annat antal exportföretag per år och kommun, antal sysselsatta i exportföretag samt till vilka världsdelar och vilken typ av varor länets företag exporterar.

Till Power-BI med export- och importstatistik för Gävleborgs län

Mer statistik

Exportchefsindex - Business Sweden
Regional exportstatistik - Tillväxtverket