Information om arbetsmarknaden och utbildning

Samlad statistik om arbetsmarknaden och utbildning i Gävleborg.

Veckostatistik

Ta del av sammanställningar av Arbetsförmedlingens veckostatistik om arbetslöshet och antal lediga platser i Gävleborgs län och riket. Statistiken uppdateras varje vecka.

Arbetsförmedlingens veckostatistik – Power BI

Månadsstatistik

Ta del av Arbetsförmedlingens månadsstatistik över arbetslösheten och varselstatistik i Gävleborg och riket.

En gång i månaden lämnar Arbetsförmedlingen statistik om arbetslöshet och varsel.
Informationen lämnas i tabellform. Här har vi skapat några bilder över hur arbetslösheten utvecklar sig i kartbilder och diagram för att ge en tydligare bild som är lättare att ta till sig.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik över arbetslösheten samt varselstatistik – Power BI

Gävleborgare i utbildning

Ta del av sammanställningar av statistik från flera statistikkällor om gymnasium, folkhögskola, vuxenutbildning och högskola i Gävleborg eller av Gävleborgare. Statistiken uppdateras löpande allt eftersom ny statistik publiceras av Skolverket, Folkbildningsrådet och Universitetskanslersämbetet.

Gävleborgare i utbildning – Power BI

Regionala trender och prognoser 2035

Ta del av prognoser av behovet på arbetsmarknaden av personer med olika utbildningsgrupper på gymnasial och eftergymnasial nivå i Gävleborgs län gjord av statistiska centralbyrån.

SCB:s rapport med analyser för utbildningsgrupperna (pdf)

Verktyg som visar prognos för varje utbildningsgrupp – Power BI

Hitta utbildning i länet

Rätt utbildning är en nyckel till arbetsmarknaden. Här kan du hitta utbildningar på gymnasienivå, yrkeshögskolenivå, folkhögskolenivå och arbetsförmedlingens utbildningar (vid arbetslöshet). Utbildningarna är bland annat inom yrken där det finns behov av arbetskraft. Här kan du se alla utbildningar som finns att söka i vårt län och vad som krävs för att söka dem.

Tillgängliga utbildningar i länet – Power BI

Kontakt