Jämlikhetsutredningen

Hur skiljer sig de grundläggande livsvillkoren mellan olika grupper i Gävleborgs län? Vilka förklaringar finns till att det ser ut som det gör? Vad får skillnaderna för konsekvenser och vad kommer vi tillsammans att behöva göra för att minska dem?

Region Gävleborgs regionstyrelse har initierat en jämlikhetsutredning för att fördjupa kunskapen om ojämlikheten i Gävleborg. Utredningen pågår under 2019-2021.

En ökad jämlikhet kan vi bara skapa tillsammans. I utredningsarbetet behövs input från flera viktiga samhällsaktörer; Region Gävleborg, kommuner, myndigheter, akademin, civilsamhället och näringslivet. Med en gemensam bild av hur ojämlikheten ser ut i Gävleborg kan vi alla ta ansvar utifrån våra olika uppdrag.