Validering inom vuxenutbildning

Vi kan ofta betydligt mer än vi har papper på; betyg, intyg och andra utbildningsbevis. Men vi lär oss också nya saker hela livet t.ex. på fritiden, i yrkeslivet, genom utbildning från annat land eller genom andra kurser. Det är en vinst för både individ och samhälle att ta vara på det en person redan kan.

Har du kunskaper och erfarenhet men saknar betyg för att söka en utbildning kan du validera för att bli antagen. Vill du anpassa nivån i en utbildning eller förkorta din studietid, så du inte behöver läsa det du redan kan, kan du validera för vad som kallas tillgodoräknande.

Vid valideringen värderas dina kunskaper och erfarenheter i förhållande till den aktuella kursen.

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare vid vuxenutbildningen i din kommun för att få mer information om hur du går till väga.

Mer information om validering inom vuxenutbildning