Industriell omvandling

Norra Mellansverige (NMS) har en stark och samhällsviktig industri som, liksom stora delar av Europas industrier, står inför ett antal betydande utmaningar. Regionerna i Norra Mellansverige, det vill säga Gävleborg, Dalarna och Värmland, samarbetar för att stärka företagens förutsättningar för att klara omvandlingen.

Norra Mellansveriges traditionellt starka industriella sektorer upplever nu nya förutsättningar för sin verksamhet på grund av digitalisering, automation, integration av tillverkning och tjänster samt värdekedjornas globalisering. Utvecklingen innebär att företag måste anpassa både sitt utbud av produkter och sina förmågor för att vara fortsatt konkurrenskraftiga.

Den industriella omvandlingen är inte möjlig att välja bort. Däremot är det möjligt att välja hur omvandlingen bör hanteras och utnyttjas. Det är fortsatt företagens ansvar att hantera utmaningarna och dra nytta av möjligheterna som omvandlingsprocesser innebär. Regionerna i NMS tar inom ramen för ”Strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige” sitt ansvar för att stärka företagens förutsättningar att klara omvandlingen. Med gemensamma prioriteringar och en regional kraftsamling har NMSs industrier alla förutsättningar att hantera den omvandling som nu sker.

Regioner i industriell omvandling

I januari 2018 valde EU-kommissionen ut Norra Mellansverige till att delta i pilotsatsningen "Regioner i industriell omvandling". Deltagandet i pilotsatsningen har bland annat lett fram till den gemensamma strategin för industriell omvandling. Challenge Lab och Challenge Lab såddfond är andra delar i satsningen.

Såddfonden finns tillgänglig för finansiering av initiativ från företagsgrupper och andra aktörer från länen i NMS för forsknings-, utvecklings- och innovationsinitiativ som syftar till koldioxidsnål och resurseffektiv omvandling av industri och samhälle, upp till 150 000 SEK per projekt.

Läs mer

Kontakt