Lär dig mer

Här kan du bygga mer kunskap om hållbarhet genom att ta del av en film. För stöd och verktyg att använda i det dagliga arbetet, se även ”hur hållbarhetsintegrera?”. Kom också ihåg att ta hjälp av kollegor med olika kompetenser, det hjälper dig att bredda perspektiven!

Film: ”Hållbar regional utveckling - vad är det och varför är det viktigt?”

Denna film riktar sig till dig som arbetar med regional utveckling. Se den gärna tillsammans med kollegor för att sedan prata om hållbarhetsintegrering.