Europeiska socialfonden (ESF+)

EU kan med pengar från Europeiska socialfonden (ESF+) finansiera utvecklingsprojekt. Här kan organisationer som föreningar, kommuner, myndigheter eller företag söka stöd.

ESF+ består av fem programområden:

  • A – Ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla
  • B – Öka möjligheten till arbete
  • C – Minska risken för ekonomisk utsatthet
  • D – Öka kapaciteten i den glesa geografin
  • E – Social innovation för att öka människors välbefinnande genom att stärka sociala behov (som till exempel ungas inflytande och trygghetsboende för äldre)

Svenska ESF-rådet har på uppdrag av regeringen tagit fram ett nationellt program för Europeiska socialfonden (ESF+). Syftet är att stärka arbetsmarknadspolitiken i Sverige och individers ställning på arbetsmarknaden samt ge stöd till kompetensutveckling och kompetensväxling. Detta arbete är en del av sammanhållningspolitiken.

Region Gävleborg har tillsammans med Region Dalarna, Region Värmland och Svenska ESF-rådet tagit fram en regional handlingsplan för ESF+ i Norra Mellansverige. Planen utgår från strategiska regionala dokument, till exempel en socioekonomisk analys och regionala utvecklingsstrategier (RUS).

Aktuella utlysningar presenteras på Svenska ESF-rådets webbsida.

Genom det regionala utvecklingsuppdraget har Region Gävleborg en roll att samordna aktörer. Därför vill vi gärna föra dialog med dig som avser att söka finansiering från Europeiska socialfonden.

Kontakt