Gävleborgs funktionella geografi

Under samlingsnamnet `Gävleborgs funktionella geografi´ har länets kommuner, regionala myndigheter och organisationer tillsammans utforskat hur Gävleborg med våra tio kommuner och 100-talet tätorter fungerar och samspelar med varandra såväl inom länet som över länsgränserna.

Det funktionella perspektivet har varit ledstjärnan i arbetet, vilket innebär att vi försökt bortse från administrativa kommun- och länsgränser, för att istället se hur vi faktiskt rör oss och samspelar i geografin. Syftet har varit att skapa ökad kunskap och förståelse för olika platsers förutsättningar och grundläggande villkor för människor att bo, leva och verka..

Under åren 2017 till 2020 har ett stort antal aktörer och personer träffats, diskuterats och byggt kunskap tillsammans vid flertalet träffar och workshops. Det har också lett fram till ett antal kunskapsunderlag som finns att tillgå via denna sida. Arbetet har gjorts i projektform med stöd från Tillväxtverket och drivits av Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, Gävle kommun, Högskolan i Gävle, Mellansvenska Handelskammaren, i nära samspel med länets kommuner.

Resultatet har utgjort underlag i framtagandet av ny RUS och stärkt kopplingen till kommunernas fysiska planering. Nedan finns länkar till framtagna kunskapsunderlag.