Bredband

Bredband kan liknas vid en digital motorväg som ger oss möjlighet till snabb kommunikation och tillgång till information och tjänster som finns på internet.

Bredband med hög kvalitet och hastighet är en förutsättning för till exempel innovativt företagande, effektiv förvaltning i offentlig sektor och för att förenkla vardagen för invånare och företag.

- Liksom vi behöver vägnät och elnät behöver vi idag också bredband. Vi som bor i Gävleborg ska ha möjlighet att ta del av och dra nytta av det digitala samhälle som växer fram, säger
Fredrik Åberg Jönsson ( V ), ordförande i hållbarhetsnämnden.

Syftet med detta är att möta framtidens behov av hastighet/kapacitet för de tjänster som finns och som är på väg fram. I den nationella strategin finns tre mål:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband, vilket innebär att:
    • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
    • 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
    • 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Regional handlingsplan för bredband 2019-2025

Regionfullmäktige har beslutat om en regional plan för bredband 2019-2025. Planen innehåller nya mål för länets fasta och mobila bredbandsutbyggnad. Den beskriver vad vi behöver arbeta med för att nå de uppsatta målen, utmaningar, nyttan och kostnader för att nå målen. Planen har tagits fram av Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg i samverkan med länets kommuner.

Regional plan för bredband (pdf)

Läs mer om Region Gävleborgs arbete med bredbandfrågor

Aktuellt

Kontakt