Regional plan för bredband 2019-2025

Regionfullmäktige har beslutat om en regional plan för bredband 2019-2025. Planen innehåller nya mål för länets fasta och mobila bredbandsutbyggnad.

Den beskriver vad vi behöver arbeta med för att nå de uppsatta målen, utmaningar, nyttan och kostnader för att nå målen. Planen har tagits fram av Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg i samverkan med länets kommuner.

Regional plan för bredband (pdf)