Vätgas en drivkraft för framtiden

Världen står inför en stor klimatutmaning och behöver ställa om för att snabbt sänka koldioxidutsläppen. Grön vätgas och elektrifiering är två viktiga pusselbitar i denna omställning. Mellansverige visar vägen genom ett innovativt och nytänkande initiativ – Mid Sweden Hydrogen Valley.

I partnerskapet Mid Sweden Hydrogen Valley går industri, transportsektor, akademi och offentlig sektor i Mellansverige samman och tar ledningen i utvecklingen av ett integrerat vätgassamhälle. Ett samhälle där vätgas skapar fossilfri industriproduktion, gröna transporter och stabila, regionala energisystem.

Vätgas ger möjligheter att ställa om till en hållbar och nytänkande energiförsörjning. Mellansverige visar vägen dit, tack vare gemensamt engagemang.

Mellansverige har en unik kombination som gör det möjligt att elektrifiera stora delar av samhället. Regionen har en tradition av stark industri med hög kompetens på området, och är ett transportintensivt område. Regionen har också stål- och pappersindustri som bas och har lång erfarenhet av vätgas, både för transporter och till användning inom industrin.
Ytterligare en viktig och unik del är att många aktörer gått in gemensamt för att tillsammans möta klimatutmaningen och hitta innovativa lösningar. Som exempel finns Högskolan i Gävle som driver vätgasfrågan i forskningsvärlden, Gävle hamn som utvecklar vätgaslösningar som en del av sitt arbete med att skapa ett energioptimerat hamnkluster och Inlandsbanan som både elektrificerar transportsystemet och planerar för storskalig distribution av vätgas.

Allt detta innebär goda förutsättningar för Mellansverige att ta en ledande roll i omställningen till en hållbar, cirkulär och fossilfri framtid, inte bara i Sverige utan även globalt.

Illustrationen visar Gävleborg som en ledande region inom vätgas i Sverige och delarna som utgör viktiga förutsättningar för att skapa ett modernt och hållbart industrisamhälle. I Sveriges norra delar byggs Hybrit och H2 Green Steel upp. I söder har Mariestad, Göteborg och Trelleborg byggt system med vätgas.