Framstegsdagar

Region Gävleborgs Framstegsdagar för hållbar regional utveckling är ett tillfälle för regionala utvecklingsaktörer att mötas, inspireras och kraftsamla kring det fortsatta arbetet för ett öppet, nytänkande och hållbart Gävleborg.

Framstegsdagarna riktar sig till politiker, tjänstepersoner och andra regionala utvecklare. Region Gävleborg bjuder in dig som jobbar med lokala och regionala utvecklingsfrågor inom kommuner, myndigheter, näringslivsorganisationer eller föreningsliv, eller som på annat sätt verkar för en hållbar regional utveckling.

Kontakt