Fiber till Gävleborg

Fiber till Gävleborg är ett samlingsnamn för flera bredbandsprojekt som ägs och koordineras av Region Gävleborg. Tillsammans bygger länets kommuner fiber för 200 miljoner kronor åren 2015-2022. Målet är att öka möjligheten för små och medelstora företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projekten är finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), kommunerna och Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel. Region Gävleborg äger projekten, planerar för nya projekt och koordinerar de befintliga. Kommunerna tar fram underlag till nya projektansökningar och ansvarar för utbyggnaden i de projekt som pågår.

Fiber till Gävleborg ansluter inga fastigheter men projekten drar fiber fram till orter och byar så att det blir möjligt för hushållen och företagen att ansluta sig till fibernätet.

Projektstruktur Fiber till Gävleborg (pdf)

 

Kontakt