Läkemedelssäkerhet och beslutsstöd

Läkemedelsanvändning är förenat med både nytta och risk. Ett mål med läkemedelsarbetet i Region Gävleborg är att läkemedlen ska ge mest möjliga nytta och att eventuella risker ska förebyggas.

På denna sida har vi samlat olika kunskaps- och beslutsstöd för säker användning av läkemedel.

I dokumentet Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling finns information till dig som ansvarig läkare när du kontaktas av sjuksköterska i hemsjukvård/SÄBO för att ta ställning till tillfällig utsättning av läkemedel till följd av misstänkt intorkning hos en patient. Läs igenom hela dokumentet när du blir kontaktad! 
Patientkort – Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid risk för vätskebrist (pdf)


Läkemedelshantering.se – stöd vid krossning, njurfunktion och spädning
 

Blandbarhet läkemedel – Västra Götalandsregionen

Läkemedelsboken

Läkemedelsbiverkningar

Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar

Interaktioner

Melior – lathundar för läkemedelsmodulen

Synonymlista – generiskt utbyte

FasUt