Läkemedelssäkerhet och beslutsstöd

Läkemedelsanvändning är förenat med både nytta och risk. Ett mål med läkemedelsarbetet i Region Gävleborg är att läkemedlen ska ge mest möjliga nytta och att eventuella risker ska förebyggas.

På denna sida har vi samlat olika kunskaps- och beslutsstöd för säker användning av läkemedel.

 

Patientkort – Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid risk för vätskebrist (pdf) 

Läkemedelshantering.se – stöd vid krossning, njurfunktion och spädning 

Blandbarhet läkemedel – Västra Götalandsregionen 

Läkemedelsboken

Läkemedelsbiverkningar

Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar

Interaktioner

Melior – lathundar för läkemedelsmodulen

Synonymlista – generiskt utbyte

FasUt