Läkemedelssäkerhet och beslutsstöd

Läkemedelsanvändning är förenat med både nytta och risk. Ett mål med läkemedelsarbetet i Region Gävleborg är att läkemedlen ska ge mest möjliga nytta och att eventuella risker ska förebyggas.

På denna sida har vi samlat olika kunskaps- och beslutsstöd för säker användning av läkemedel.

I dokumentet Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling finns information till dig som ansvarig läkare när du kontaktas av sjuksköterska i hemsjukvård/SÄBO för att ta ställning till tillfällig utsättning av läkemedel till följd av misstänkt intorkning hos en patient. Läs igenom hela dokumentet när du blir kontaktad!


Läkemedelshantering.se
 
Blandbarhet läkemedel 
Läkemedelsboken 
Läkemedelsbiverkningar 
Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar 
Har du koll på dina mediciner 
Interaktioner 
Melior - läkemedelsmodulen 
Patientinformation – Risk vid uttorkning 
Synonymlista - generiskt utbyte 
Obra läkemedel 
FasUt