Laxermedel

Uppgifter på recept

Alla recept ska märkas med texten Landstingssubvention och uppgift om patientens hemlandsting samt texten Laxermedel skrivs in. För e-recept anges detta i fältet för meddelanden till apoteket och på pappersrecept skrivs det i doseringsrutan. Förskrivarkod och arbetsplatskod ska alltid finnas på receptet.

Uppgifter på fakturan

  • Vad fakturan avser
  • Arbetsplatsnamn
  • Arbetsplatskod och kostnadsställe
  • Förskrivarens namn
  • Patientens födelsedata (ÅÅMMDD) och initialer.

Hantering

Kostnadsfritt för patienten

Förskrivare

Läkare

Preparat

Laxabon, Phosphoral, CitraFleet och Movprep.