Dokument, rutiner och blanketter

På denna sida hittar du blanketter, rutiner, checklistor och andra dokument med koppling till läkemedel.

Saknar du något dokument eller någon blankett kontakta gärna lakemedelsenheten@regiongavleborg.se

Övergripande rutin för läkemedelshantering

Läkemedelshantering - regiongemensam rutin för hälso och sjukvården

Ordinera och förskriva läkemedel

Jodkontrast och riskfaktorer Metformin – röntgen (pdf) Platina-id 09-14378

Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling

Rekommenderade läkemedel

Pollenallergi - lathund för behandling

God läkemedelsbehandling för äldre

Regelverk angående receptförskrivning och rekvisitionsförfarande

Obruten läkemedelsbehandling vid in- och utskrivning från sjukhus

Läkemedel - Ordination de sista dagarna

Läkemedel - Järn intravenös behandling i öppenvård 

Obra läkemedel

Riktlinjer för dosdispenserade läkemedel

Diabetessjuksköterska – rutin vid dosjustering av diabetesläkemedel – Division Primärvård

Diabetessjuksköterska – beslut om behörighet att dosjustera diabetesläkemedel

Antidoter och förgiftningar - Lagerhållning Gävle sjukhus och information om beställning

Antidoter och förgiftningar - Lagerhållning Hudiksvalls sjukhus och information om beställning

Lathund läkemedelsdokumentation i Melior

Antibiotika - parenteral behandling utanför sjukhuset – Platina id 09-26622 (pdf)

Beroendeframkallande läkemedel

Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel – Regiongemensam rutin

Riktlinjer för smärtbehandling och förskrivning av beroendeframkallande läkemedel

Exempelrutin vid förskrivning av beroendeframkallande läkemedel i primärvård. Dessa kan användas som grund för egna lokala rutiner och dokument.

Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel - rutin för läkare - exempel från Gävle strand Din HC

Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel - rutin för rådgivningssjuksköterskor - exempel från Gävle strand Din HC

Dokumentation läkemedelshantering - bilaga 1

Patientinformation och kontrakt beroendeframkallande läkemedel - bilaga 2

Läkemedelsgenomgång – läkemedelslistor – läkemedelsberättelse

Läkemedelsgenomgång - enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse (primärvård)

Enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång, läkemedelsberättelse (slutenvård och specialistmottagningar)

Kartläggning av läkemedel - inför läkemedelsgenomgång

Läkemedelslista inför vårdbesök

PHASE-20 Symtomskattningsformulär

Beställa läkemedel och vaccin

A till Ö för läkemedelsbeställare

Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

FAX-meddelande till rekvisition

Rekvisitionsblankett

Beställning av etiketter, påsar och narkotikajournaler

Akut behov av läkemedel

Cytostatikabeställning

Revisitionsblankett extempore

Returföljesedel (används vid felbeställning, reklamation eller indragning) 

Anmälan avanmälan behörig beställare

Anmälan ersättare till granskningsattestant

Förtydligande kring beställning av extempore och varor som inte finns i prislistan

Önskemål om ändring i avdelningssortiment

Interntransport mellan vårdenheter

Kvittenslista interntransport

Akutläkemedel - Bassortiment för alla hälsocentraler i länet

Iordningställa och administrera läkemedel

Synonymlista

Utlämnande av narkotika till annan vårdenhet

Hållbarhet i bruten förpackning

Signatur och namnförtydligande

Spädningsschema antibiotika

Förvaring av läkemedel

Skötsel av läkemedelsförråd

Temperaturmätning i läkemedelsförråd

Temperaturmätning i frys

Kvalitetsuppföljning

Läkemedelshantering - Kvalitetsuppföljning - hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Inhalatorer och hjälpmedel

Andningsbehållare (spacer) - förskrivning, kort bruksanvisning och rengöring (Platinaid 09-466336)

Akut behandling med andningsbehållare och sprayinhalator på hälsocentral

Inhalationsläkemedelskort - ordination i hemmet/VÅBO (Platinaid 09-476952)

Vortex – instruktionsfilmer och bruksanvisning

OptiChamber Diamond – instruktionsfilmer och bruksanvisning

AeroChamber Plus Flow-Vu – instruktionsfilmer

L’espace – bruksanvisning

Information om nebulisatorer

Lathund rekommenderade inhalatorer

Lathund inhalationsteknik

Lathund - Inhalatorer A-Ö