Dokument, rutiner och blanketter

På denna sida hittar du blanketter, rutiner, checklistor och andra dokument med koppling till läkemedel.

Kontakta gärna lakemedelsenheten@regiongavleborg.se om du saknar något dokument eller någon blankett.

Denna rutin beskriver rekommenderat arbetssätt vid ordination, förskrivning och uppföljning av narkotikaklassade läkemedel. Arbetssättet som rutinen beskriver syftar till att förebygga beroendeutveckling och öka patientsäkerheten.

Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel – Regiongemensam rutin – Platina id 09-219358 (pdf)

Bilagor till rutinen, samt länkar av kliniskt intresse

Behandlingsplan exempel – Platina id 09-714529 (pdf) – Här finns enkla exempel på hur en behandlingsplan kan upprättas i PMO respektive Melior.

Patientinformation narkotikaklassade läkemedel – Platina id 09-714531 (pdf) – Patientinformation som rekommenderas skrivas ut till patienten i samband med förskrivning av narkotikaklassade läkemedel.

Receptsnurran (adling.se) – ett enkelt verktyg för att beräkna tablettåtgång.

Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation – Läkemedelsverkets genomgång av evidensläget från 2017 med tillhörande behandlingsrekommendationer.

Läkemedel vid depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna – behandlings­rekommendation – Läkemedelsverkets genomgång av evidensläget från 2016 med tillhörande behandlingsrekommendationer.

Infobrev till förskrivare – Platinaid 09-714640 (pdf) – ett kortfattat dokument med rekommenderade förhållningssätt vid förskrivning av narkotikaklassade läkemedel samt en kortfattad bakgrundsinformation gällande aktuella behandlingsrekommendationer vid långvarig smärta, ångesttillstånd, sömnstörning och hosta.

Konverteringsguide opioider (skane.se)

Checklista läkemedelsförsörjning – A till Ö för läkemedelsbeställare – Platina id 09-54448 (pdf)

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet – Platina id 08-83415 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Beställning av etiketter, påsar och narkotikajournaler – Platina id 09-90732 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Akut behov av läkemedel – Platina id 09-171376 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Cytostatikabeställning – Platina id 09-52533 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Anmälan avanmälan behörig beställare – Platina id 08-50504 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Anmälan ersättare till granskningsattestant – Platina id 08-54676 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Förtydligande kring beställning av extempore och varor som inte finns i prislistan – Platina id 09-98059 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Önskemål om ändring i avdelningssortiment – Platina id 09-98059 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Interntransport mellan vårdenheter – Platina id 09-82259 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Kvittenslista interntransport – Platina id 09-82269 (pdf)

Akutläkemedel - Bassortiment för alla hälsocentraler i länet

Blanketter ApoEx

Beställningsblankett för vara som saknas i inköpssystemet Proceedo (pdf)

Beställningsblankett för läkemedelsrekvisition (pdf)

Beställningsblankett för enskild licens (pdf)

Blankett för reklamation (pdf)

Sterilbeställning Desferal (pdf)

Sterilbeställning smärtpåsar/kassetter (pdf)

Sterilbeställning övrigt (pdf)