Dokument, rutiner och blanketter

På denna sida hittar du blanketter, rutiner, checklistor och andra dokument med koppling till läkemedel.

Saknar du något dokument eller någon blankett kontakta gärna lakemedelsenheten@regiongavleborg.se

Övergripande rutin för läkemedelshantering

Läkemedelshantering - regiongemensam rutin för hälso och sjukvården – Platina id 09-27906 (pdf)

Ordinera och förskriva läkemedel

Jodkontrast och riskfaktorer Metformin – röntgen – Platina id 09-14378 (pdf)

Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling (pdf)

Rekommenderade läkemedel

Pollenallergi – lathund för behandling (pdf)

Bett – lathund för handläggning – Platina id 09-677719 (pdf)

God läkemedelsbehandling för äldre

Läkemedel – regelverk angående receptförskrivning och rekvisitionsförfarande – Platina id 09-48954 (pdf)

Läkemedelshantering – obruten läkemedelsbehandling vid in- och utskrivning från sjukhus – Platina id 09-40145 (pdf)

Läkemedel - Ordination vid livets slut – Platina id 09-81835 (pdf)

Läkemedel - Järn intravenös behandling i öppenvård – Platina id 09-81025 (pdf) 

Obra läkemedel (pdf)

Riktlinjer för dosdispenserade läkemedel (pdf)

Diabetessjuksköterska – rutin vid dosjustering av diabetesläkemedel – Platina id 09-143879 (pdf)

Diabetessjuksköterska – beslut om behörighet att dosjustera diabetesläkemedel – Platina id 01-143957 (pdf)

Antidoter och förgiftningar - Lagerhållning Gävle sjukhus och information om beställning – Platina id 09-148882 (pdf)

Antidoter och förgiftningar - Lagerhållning Hudiksvalls sjukhus och information om beställning – Platina id 09-167894 (pdf)

Lathund – Läkemedel - kom ihåg! – Läkemedelsdokumentation i Melior (pdf)

Antibiotika - parenteral behandling utanför sjukhuset – Platina id 09-26622 (pdf)

Beroendeframkallande läkemedel

Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel – Regiongemensam rutin – Platina id 09-219358 (pdf)

Riktlinjer för smärtbehandling och förskrivning av beroendeframkallande läkemedel (word)

Exempelrutin vid förskrivning av beroendeframkallande läkemedel i primärvård. Dessa kan användas som grund för egna lokala rutiner och dokument.

Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel - rutin för läkare - exempel från Gävle strand Din HC (word)

Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel - rutin för rådgivningssjuksköterskor - exempel från Gävle strand Din HC (word)

Dokumentation läkemedelshantering - bilaga 1 (word)

Läkemedelsgenomgång – läkemedelslistor – läkemedelsberättelse

Läkemedelsgenomgång - enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse – primärvård – Platina id 09-41956 (pdf)

Enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång, läkemedelsberättelse – Vårdavdelning och
specialistmottagning – Platina id 09-72219 (pdf)

Kartläggning av läkemedel – inför läkemedelsgenomgång – Platina id 09-45325 (pdf)

Läkemedelslista inför vårdbesök – formulär – Platina id 06-124875 (pdf)

PHASE-20 Symtomskattningsformulär – Region Uppsala

Beställa läkemedel och vaccin

Checklista läkemedelsförsörjning – A till Ö för läkemedelsbeställare – Platina id 09-54448 (pdf)

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet – Platina id 08-83415 (pdf)

FAX-meddelande till rekvisition (pdf)

Rekvisitionsblankett (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Beställning av etiketter, påsar och narkotikajournaler – Platina id 09-90732 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Akut behov av läkemedel – Platina id 09-171376 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Cytostatikabeställning – Platina id 09-52533 (pdf)

Revisitionsblankett extempore (pdf)

Returföljesedel (pdf) (används vid felbeställning, reklamation eller indragning) 

Läkemedelsförsörjning – Anmälan avanmälan behörig beställare – Platina id 08-50504 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Anmälan ersättare till granskningsattestant – Platina id 08-54676 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Förtydligande kring beställning av extempore och varor som inte finns i prislistan – Platina id 09-98059 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Önskemål om ändring i avdelningssortiment – Platina id 09-98059 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Interntransport mellan vårdenheter – Platina id 09-82259 (pdf)

Läkemedelsförsörjning – Kvittenslista interntransport – Platina id 09-82269 (pdf)

Akutläkemedel - Bassortiment för alla hälsocentraler i länet

Iordningställa och administrera läkemedel

Läkemedel – Synonymlista – Platina id 09-49196 (pdf)

Läkemedelshantering – Utlämnande av narkotika till annan vårdenhet – Platina id 09-27693 (pdf)

Läkemedelshantering – Hållbarhet i bruten förpackning – Platina id 09-106875 (pdf)

Läkemedelshantering – Signatur och namnförtydligande – Platina id 09-27654 (pdf)

Läkemedelshantering – Spädningsschema antibiotika – Platina id 09-32518 (pdf)

Förvaring av läkemedel

Läkemedelshantering – Skötsel av läkemedelsförråd – Platina id 09-27652 (pdf)

Läkemedelshantering – Temperaturmätning i läkemedelsförråd – Platina id 09-27324 (pdf)

Läkemedelshantering – Temperaturmätning i frys – Platina id 09-126726 (pdf)

Kvalitetsuppföljning

Läkemedelshantering - Kvalitetsuppföljning - hälso- och sjukvård Region Gävleborg – Platina id 14-48256 (pdf)

Inhalatorer och hjälpmedel

Andningsbehållare (spacer) - förskrivning, kort bruksanvisning och rengöring – Platina id 09-466336 (pdf) 

Akut behandling med andningsbehållare och sprayinhalator på hälsocentral – Platina id 09-463830 (pdf)

Inhalationsläkemedelskort - ordination i hemmet/VÅBO – Platina id 09-476952 (pdf) 

Vortex – instruktionsfilmer och bruksanvisning – medicininstruktioner.se

OptiChamber Diamond – instruktionsfilmer och bruksanvisning – medicininstruktioner.se

AeroChamber Plus Flow-Vu – instruktionsfilmer – medicininstruktioner.se

L’espace – bruksanvisning (pdf)

Information om nebulisatorer (pdf)

Lathund rekommenderade inhalatorer vid astma och kol hos vuxna (pdf)

Lathund inhalationsteknik (pdf)

Lathund - Inhalatorer A-Ö (pdf)