FasUt

Fas Ut - att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling.

Fas Ut 3 har tagits fram 2010 av Claes Grundström I samarbete med 14 av landets läkemedelskommittéer.

Handboken ger konkreta råd till vårdpersonal om utvärdering av läkemedelsbehandling, utbyte, nedtrappning och utsättning av läkemedel.

Fas Ut 3 finns tillgänglig som webb-version för alla anställda inom Region Gävleborg.

Hämta användarnamn och lösenord för Region Gävleborg 
(Länk till Region Gävleborgs intranät Plexus - länken fungerar endast om du är ansluten till Region Gävleborgs nät.)

Gå till fasut.nu och logga in